Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

  • Home
  • Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

• COACHING
• PROJECT MANAGEMENT
• TRAIN THE TRAINER
• ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗR
• ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Ι-ΙΙ-ΙΙΙ
• SOCIAL MEDIA MARKETING
• KEY ACCOUNT MANAGEMENT
• INVENTORY MANAGEMENT
• CROSS DOCKING
• Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ MARKETING ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ.
• ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ MARKETING
• BUSINESS-TO-BUSINESS MARKETING.
• ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
• ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
• KEY CLIENT PARTNERSHIP – ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΑΤΩΝ.
• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
• ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΩΛΗΣΗΣ.
• ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ
• ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΤΕΣ..
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ.
• ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ. ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AFTER SALES SERVICE.
• ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ.
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ.
• ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ MANAGEMENT
• BUSINESS RE – ENGINEERING. ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ.
• EMPOWERMENT – ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.
• ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
• TEAM BUILDING
• CRISIS MANAGEMENT
• ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
• FOCUS ON ORDER PICKING
• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & LOGISTICS «TΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
• ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ
• ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
• INCOTERMS

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

• ΑΠΟΘΗΚΗ PART I.
• EΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (RECORD KEEPING), ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ, ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΙ PUSH/PULL ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
• ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
• ΑΠΟΘΗΚΗ PART IΙ
• ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ FIFO-LIFO, ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ/ΑΝΑΡΧΗ ΘΕΣΗ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ΣΤΕΝΟΙ/ΦΑΡΔΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ, ΡΑΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ (DRIVE IN), ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΡΟΥΣΕΛΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ PICKING ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ/ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ,
• MANAGEMENT ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΗΓΟΥΣ
• ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
• ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, GROUP TECHNOLOGY, AUTONOMOUS WORKING, ΛΙΤΟ ΣΥΣTΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (LEAN MANUFACTORING).
• H TEXNIKH ΤΩΝ 5S. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PULL KAI PUSH. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ MRP (MATERIALS REQUIREMENT PLANNING). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ JUST IN TIME (CANBAN).
• ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (MASTER PRODUCTION SCHEDULE), ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (MATERIAL MANAGEMENT), ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, (MANUFACTURING ACTIVITY PLANNING), ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ, (PURCHASING AND RECEIVING)
• ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
• ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ.
• ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
• MANAGEMENT ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9000 ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
• ISO 9014
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ BAR CODE. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ.
• ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
• ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ.
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ FINANCIAL MANAGERS.
• ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
• ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
• Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΡΜ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
• ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
• ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ (INVERTERS) ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
• ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
• ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART GRID
• ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ PVSYST
• ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ “PVSOL”
• ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ, ΓΕΙΩΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ, ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ HD 384, EN 62305-*, EN 61643- *
• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (ADVANCED LEVEL)
• ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ PLC
• ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
• ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ – ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ – ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ – ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ–ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ– ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
• ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ UPS.
• ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ” ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ.
• ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

• FRAUD AUDIT – Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
• ΠΡΟΛΗΨΗ & ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ (COUNTER FRAUD TRAINING)
• ANTI-CORRUPTION AND ANTI-BRIBERY – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ
• AML ΤΡΑΠΕΖΩΝ
• AML ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
• MIFID/MIFIR & MAD/MAR
• PRINCIPLES & PRACTICES OF INTERNAL AUDIT ACCORDING TO INTERNATIONAL STANDARDS
• QUALITY ASSESSEMENT OF THE AUDIT ACTIVITY
• AUDIT REPORT WRITING – WORKSHOP
• RISK BASED INTERNAL AUDIΤ
• INTERNAL AUDIT : COMMUNICATION & INTERVIEWING
• ΙΜPLEMENTING EFFECTIVE INTERNAL CONTROLS
• MEΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
• ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε.Ε.
• ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ – PERFORMANCE AUDITING
• ΠΛΑΙΣΙΟ COSO ERM – Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ. ΚΙΝΔΥΝΩΝ
• Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
• ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡ. ΕΛΕΓΧΟΥ
• ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
• TREASURY AUDIT
• ADVANCED TREASURY AUDIT
• STRESS TESTING
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
• BASEL III – OPERATIONAL RISΚ
• ΒΑΣΙΛΕΙΑ II & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.
• Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
• COMPLIANCE FUNCTION & COMPLIANCE RISK
• ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
• RETAIL BANKING – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΙΔΙΩΤΩΝ
• ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
• ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (DIRECTIVE ON FINANCIAL COLLATERAL ARRANGEMENTS)
• ADVANCED CREDIT RISK MEASUREMENTS
• ΑΝΑΔΕΙΑΡΘΩΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (FINANCIAL LEASING )
• ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
• TEXNIKH ANΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ & FINANCIAL REPORTING & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ *
• LIQUIDITY RISK ANALYSIS
• CONCENTRATION RISK AND CREDIT RISK MODELS
• PROVIDING EXCELLENT CUSTOMER SERVICE
• ADVANCE RISK MEASUREMENT & MANAGEMENT FOR OPERATIONAL – CREDIT & MARKET RISK
• UCITS V

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

• TAX PLANNING
• AUDIT ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
• SAP BUDGETING
• SAP ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
• SAP CREDIT
• ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
• ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
• ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΔΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΓΛΠ ΣΤΑ ΕΛΠ
• ΦΠΑ
• CORPORATE BUDGET MODELING
• ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ CONTROL REPORTING ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ M.I.S.
• PROFIT PLANNING: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
• RISK MANAGEMENT
• TRANSFER PRICING
• ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
• ΣΥΝΤΑΞΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
• ΤΟ MANAGEMENT ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
• ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (CASH FLOW)
• ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (CREDIT CONTROL)
• Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Α ΕΩΣ ΤΟ Ω
• ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
• ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
• COST PLANNING
• ΠΕΔΙΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
• ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ
• ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – LETTERS OF CREDITS
• ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

• ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
• ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BUDGETING ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ:
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
• E MARKETING ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
• ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
• ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ
• ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ
• Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
• ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
• Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕ Η/Υ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ MANAGEMENT
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
• ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
• ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
• ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν. 2160/93 ΕΛΕΓΧΟΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ
• Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
• ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
• ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PROTEL
• ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΠΑΡ ROOM SERVICE ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
• ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ -ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ