Πιστοποιήσεις

 • Home
 • Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Ο Εκπαιδευτικός μας Όμιλος, διαθέτει τις πιο ολοκληρωμένες και εξιδικευμένες προτάσεις για την επιμόρφωση των στελεχών και των επαγγελματιών για κάθε κλάδο και τομέα. Η 30ετής παρουσία μας στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί Εγγύηση για την Επαγγελματική ανέλιξη κάθε στελέχους αλλά και για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων που εμπιστεύονται σε εμάς την επιμόρφωση του προσωπικού τους.

Θέλοντας να είμαστε και να είσαστε και εσείς οι ίδιοι σίγουροι, ότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας καθορίζεται πάντα από πολύ υψηλά πρότυπα και διαπιστεύσεις, σας καταγράφουμε μερικές από τις πιο σημαντικές Πιστοποιήσεις Εκπαίδευσης, αλλά και συνεργασίες που έχουμε με τα καλύτερα Ινστιτούτα και Φορείς Εκπαίδευσης και Διαπίστευσης της Ελλάδας, αλλά και του Εξωτερικού.

 • Η Οικονομοτεχνική Seminars Α.Ε. είναι μέλος του Αμερικανικού Ινστιτούτου Σκυροδέματος (ACI), διοργανώνοντας ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για Μηχανικούς με βάση τα εγχειρίδια και το υλικό του Ινστιτούτου.
 • Η Οικονομοτεχνική Seminars Α.Ε. αναγνωρίστηκε από το 2007 και διεθνώς, παρέχοντας στην Ελλάδα τα Δ.Λ.Π. ως επίσημος φορέας εκπαίδευσης της A.C.C.A. και σήμερα είναι στη διαδικασία ανανέωσης της πιστοποίησης.
 • Η Οικονομοτεχνική Seminars είναι επίσημος συνεργάτης & πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο της Εταιρείας Έντασης Γνώσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ACTA).
 • Ο Όμιλος μας μέσω του Learning Tree International έχει την δυνατότητα να προσφέρει πιστοποιημένα προγράμματα σε θεματικές ενότητες όπως Management, Πωλήσεις, Δημόσιες Σχέσεις κ.α.
 • Ο Oικονομοτεχνική Seminars προσφέρει επίσης την καλύτερη πιστοποίηση στα Δ.Λ.Π. σε συνεργασία με τον μεγαλύτερο & καλύτερο οργανισμό της Μεγάλης Βρετανίας (ICAWE).

OIKONOMOTEXNIKH SEMINARS SA
Coaching AACT(Accredited Award in Coach Training)
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ASSOCIATION FOR COACHING

 

Το πρόγραμμα AACT στοχεύει στην εκμάθηση της πλέον σύγχρονης και παγκοσμίως αποδεκτής τέχνης του Coaching, στις Η.Π.Α υπολογίζεται ότι εργάζονται 50.000 Coaches, στην Ευρώπη υπάρχουν παραπάνω από 10.000 Coaches, ενώ στην Μεγάλη Βρετανία το 80% των μεγάλων εταιριών χρησιμοποιεί coaching.

Το πρόγραμμα AACT απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, σε επιχειρηματίες και σε όποιον επιθυμεί να γίνει διαπιστευμένος Coach, με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου (50 ώρες) απονέμεται η διαπίστευση AACT.

 

Το πρόγραμμα Διαπίστευσης Coaching AACT
OIKONOMOTEXNIKH SEMINARS SA έχει εκτιμηθεί και εγκριθεί από τον διεθνή οργανισμό Association for Coaching(AC) για να παρέχει στους συμμετέχοντες την πιστοποιημένη εκμάθηση των κάτωθι

 • Παγκόσμιο κώδικα δεοντολογίας Coaching
 • Πλαίσιο δεξιοτήτων Coaching AC,
 • Μάθηση θεωρίας και πρακτικής Coaching
 • Μοντέλα Coaching
 • Βιωματικές ασκήσεις Coaching
 • Αξιολόγηση και οδηγίες για την περαιτέρω εξέλιξη Coaching ​

 

Στόχοι Διαπίστευσης AACT
Θα εκπαιδευτείτε στις βασικές δεξιότητες Coaching(Ακρόαση-Ερωτήσεις-Ανάπτυξη επίγνωσης-σχεδιασμό δράσεων) με στόχο την δυνατότητα να διαχειρίζεστε μια επικοινωνία Coaching, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες ικανότητες που περιλαμβάνουν την αντανακλαστική πρακτική (reflective practise) και την ανατροφοδότηση (feedback).  Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι: παρουσιάσεις, ανοιχτοί διάλογοι (reflective group  discussion), ομαδικές ασκήσεις (T group)​, εκπαιδευτικές συνεδρίες (observed sessions) και παιχνίδια ρόλων

Ενότητες Διαπίστευσης AACT
Coaching βασικές δεξιότητες

 • Δημιουργία αρμονικής σχέσης
 • Ακρόαση
 • Αποτελεσματικές ερωτήσεις
 • Συλλογή δεδομένων (Χρήση προσωπικής εμπειρίας Myers–Briggs Type Indicator(MBTI), 360 feedback)
 • Ανατροφοδότηση (feed back)

 

Μοντέλο Coaching GROW

 • Goal – (ΣΤΟΧΟΣ) Οριοθέτηση του θέματος, λαμβάνοντας υπόψιν βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους
 • Reality – (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ) Διερεύνηση της παρούσας κατάστασης
 • Options – (ΕΠΙΛΟΓΕΣ) και εναλλακτικές στρατηγικές ή τρόπους δράσης
 • What, When, Whom, Will (ΑΠΟΦΑΣΗ)- Τι πρέπει να γίνει , πότε, από ποιόν και την θέληση να το κάνουμε.

 

Ανάπτυξη Ομάδας

 • Μοντέλο-Firo B-Dr.Will Schutz,
 • Συμπεριλαμβάνω – Σχηματίζω
 • Διεκδικώ
 • Συνεργάζομαι – Ομάδα Υψηλής Απόδοσης

Νεότερα Άρθρα