Ποιοι είμαστε

  • Home
  • Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Το μήνυμα μας

Διανύοντας τον 21ο αιώνα οι κοινωνικές και οι οικονομικές εξελίξεις είναι ραγδαίες. Η παγκοσμιοποίηση, οι μεταβολές στις κοινωνικές δομές και η αλλαγή στην οικονομία της γνώσης δημιούργησαν νέες ανάγκες. Η ανάγκη για γνώση, για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των στελεχών δημιουργήθηκαν μέσα σε αυτές τις αλλαγές. Η Ευρώπη αλλά και πιο πολύ η Ελλάδα οδεύει γοργά ώστε να καλύψει το χάσμα που παρατηρείται σε σχέση με την παγκόσμια αγορά.

Νέες τάσεις αφομοιώνονται από την ελληνική επιχειρηματική αγορά, η δια βίου εκπαίδευση, η ομαδικότητα, ο προγραμματισμός των εργασιών, έγιναν οδηγοί των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στα πλαίσια αυτά, ο Όμιλος MF Οικονομοτεχνική ίδρυσε από το 1989 την πρώτη του εταιρεία Οικονομοτεχνική Seminars Α.Ε., προσφέροντας τις αλλαγές αυτές νωρίτερα από κάθε άλλον, στον Ελληνικό αλλά και στον Ευρωπαϊκό χώρο. Υλοποιήσαμε πρώτοι, τα VIP σεμινάρια σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, προσφέροντας τις καλύτερες υπηρεσίες εκπαίδευσης και αναψυχής στους πελάτες μας. Σχεδιάσαμε τα αρτιότερα προγράμματα επιμόρφωσης προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε επιχείρησης στοχεύοντας την κάλυψη των αδυναμιών κατάρτισης και συνάμα την αύξηση της κερδοφορίας της αλλά και την ικανοποίηση των στελεχών της. Ιδρύσαμε εταιρείες, που εντάχθηκαν στον δυναμικό του Ομίλου, χαράζοντας στρατηγικές προσανατολισμένες στην άμεση και πληρέστερη κάλυψη των αναγκών επιμόρφωσης σε όλη την Ευρώπη. Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους εισηγητές και επαγγελματίες όλων των κλάδων.

Συνεχίζουμε να ερευνούμε και να προγραμματίζουμε τα πιο ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα με γνώμονα την Δια Βίου εκπαίδευση ανταμείβοντας την εμπιστοσύνη που μας επιδεικνύουν οι Ελληνικές και Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από το 1989.

Νεότερα Άρθρα