Πολιτική Προστασίας

  • Home
  • Πολιτική Προστασίας

Πολιτική Προστασίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  & ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 

1.Ο Όμιλός  μας   MF  ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε. , ως  διακεκριμένος Φορέας Παροχής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οιανδήποτε ιδιότητα συνεργάζεσθε ή επικοινωνείτε μαζί μας (όπως, ενδεικτικά,  ως υποψήφιοι ή ενεργοί Εκπαιδευόμενοι / Πελάτες, Συνεργάτες, Προμηθευτές, Εργαζόμενοι, Ιδιώτες, επισκέπτες ιστοσελίδων ή γενικά συνεργαζόμενοι μαζί μας  τρίτοι ).
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά  την παρούσα Πολιτική  Προστασίας  και Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων  του Ομίλου μας  και τους  ενσωματωμένους σε αυτήν ‘Ορους Χρήσεως  Ιστοτόπου  .

Με την  χρήση των ιστοσελίδων μας ή/και την υπογραφή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, όπου αυτή  ζητείται και εφαρμόζεται, αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται  και οι οποίες  διέπουν την μεταξύ μας εκάστοτε συγκεκριμένη   σχέση ,  επεκτεινόμενες  στους όρους χρήσης  κάθε  επί μέρους υπηρεσίας μας.

  1. Συνήθης επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σας

Επεξεργαζόμαστε πάντοτε  τα προσωπικά σας δεδομένα  κατά τρόπον απολύτως νόμιμο, στα πλαίσια  σύννομης  συλλογής στοιχείων  εντός του επαγγελματικού μας πεδίου ,  κυρίως κατά τις μεταξύ μας συναλλαγές  και λοιπές επαφές,  όπως  ,επί παραδείγματι ,  μέσω δηλώσεων συμμετοχής  στα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά μας σεμινάρια , με φυσική παρουσία ή  δια συστήματος e-learning,  ,ηλεκτρονικής πληρωμής γι’ αυτά,  στα πλαίσια ενεργειών Marketing  και  συναφών   προωθητικών ενημερωτικών ενεργειών μας , εντός των ορίων  της γενικότερης επικοινωνίας / υποστήριξης / πληροφόρησής σας, κατά την συμμετοχή σας στο blog μας,  καθώς και σε οποιανδήποτε άλλη δραστηριότητα του Ομίλου μας , που διενεργείται  είτε με φυσική επαφή   είτε,  εν μέρει ή στο σύνολό της, με χρήση της ιστοσελίδας  και των ηλεκτρονικώς, κατά περίπτωση,  παρεχομένων  υπηρεσιών μας.