Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Home
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Στοχεύοντας στην προσφορά ενός πλήρους φάσματος αξιόπιστων υπηρεσιών ο ¨Όμιλος απασχολεί άριστα εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα φορολογικά, λογιστικά, διοικητικά, marketing & σε πολλά ειδικά θέματα που άπτονται της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

 

Επίσης συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες, καταξιωμένα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων, καθηγητές Πανεπιστημίων που ειδικεύονται στο επιχειρείν, οικονομολόγους, φοροτεχνικούς, λογιστές & ειδικούς αναλυτές, ακόμη & με μεγάλα γραφεία εξειδικευμένων εργασιών στο εσωτερικό & εξωτερικό.

 

Ειδικά τμήματα του Ομίλου δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς μελέτης και οργάνωσης των διαφόρων τμημάτων των επιχειρήσεων:

 

 • ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΥΡΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ GDPR, ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ και άλλες ειδικές υπηρεσίες)
 • ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ, MARKETING, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ κ.α.)
 • ΤΟΜΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-LOGISTICS
 • ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τους προαναφερθέντες τομείς ο Όμιλος μας στοχεύοντας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών οργάνωσης και εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων είναι σε θέση, με τους πλέον ειδικούς συμβούλους και εισηγητές που διαθέτει, να οργανώνει οποιοδήποτε τμήμα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης ή και να επιλύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει στην επιχείρηση