Εισηγητές – Συνεργάτες

Εισηγητές – Συνεργάτες

Οι εταιρείες μας ύστερα, από μια μακρά και επιτυχημένη διαδρομή στο χώρο της επαγγελματικής επιμόρφωσης, στην αναβάθμιση του οποίου έχουν συμβάλει σημαντικά, συνεργάζονται σήμερα με ένα μεγάλο αριθμό εισηγητών οι οποίοι θεωρούνται και ως οι πλέον καταξιωμένοι στο γνωστικό αντικείμενο που αναπτύσσουν.

Μεταξύ των εισηγητών αυτών περιλαμβάνονται καθηγητές Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Επίσης στους εισηγητές μας περιλαμβάνονται ειδικοί επιστήμονες – σύμβουλοι μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Οι εταιρείες μας συνεργάζονται και με ανώτατους κρατικούς λειτουργούς οι οποίοι είναι αρμόδιοι να μελετούν, να καταρτίζουν και να εισηγούνται τις εκάστοτε αλλαγές της νομοθεσίας στο Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και οι οποίοι ως εκ της εμπειρίας τους αυτής είναι οι πλέον κατάλληλοι να ενημερώσουν εις βάθος τα στελέχη των επιχειρήσεων σχετικά με τις επικείμενες εξελίξεις με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο.