• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Ευρωεκπαιδευτική Ε.Π.Ε.

Ευρωεκπαιδευτική Ε.Π.Ε.

Λίγα λόγια για την Ευρωεκπαιδευτική Ε.Π.Ε.

Πιστοποίηση Δημοσίων και Ιδιωτικών Παρόχων Υγείας

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020, Ωρες 10:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ – ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (Ο.ΔΙ.Π.Υ.ΑΕ) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ ON-LINE  ΜΕΣΩ…

LEAN SIX SIGMA. Εκπαίδευση Κίτρινης Ζώνης

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 Πέμπτη 05 Νοεμβρίου 2020 Ωρες 09:00-13:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αιθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF LEAN SIX SIGMA. Εκπαίδευση Κίτρινης Ζώνης ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ…

Η διαδικασία του Εσωτερικού Ελέγχου του Λογιστηρίου Βήμα Βήμα

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη  7 &  Πέμπτη 8  Οκτωβρίου 2020, Ωρες 16:00 – 21:00  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Η διαδικασία  του Εσωτερικού Ελέγχου του Λογιστηρίου Βήμα Βήμα. Βέλτιστες δικλείδες ασφαλείας για τη λειτουργία του Λογιστηρίου. CPE’S 12 h ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ…

Προώθηση της ηλεκτροκίνησης: O νέος νόμος και οι επαναστατικές μεταβολές

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 5  & Τρίτη  Οκτωβρίου 2020, Ωρες 10:00 – 15:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Προώθηση της ηλεκτροκίνησης»: O νέος νόμος 4710/2020 (ΦΕΚ 142A/23.07.2020) και οι επαναστατικές μεταβολές που αυτός επιφέρει στον χώρο της αυτοκίνησης   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ…

Νομικά για μη Νομικούς

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ Δευτέρα 5  & Τρίτη 6 Οκτωβρίου2020,  Ωρες 16:00 – 20:00  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Νομικά για μη Νομικούς ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η σφαιρική και κατατοπιστική ενημέρωση των συμμετεχόντων για νομικά ζητήματα με τα οποία έρχονται…

Βιομηχανική Κοστολόγηση στην πράξη – Case Studies

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 20 & Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, Ωρες 16:00-21:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Οργάνωση Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων

 ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου  & Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020, Ωρες  16:00 -21:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF   Οργάνωση & Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων. Πρακτικά παραδείγματα – Μηχανογραφικές Εφαρμογές ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα…

Φυγοκεντρικές αντλίες, αξονικές, επιφανειακές και υποβρύχιες

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ONLINE  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΕΥΑ «Τα Εν Δήμω» Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ    Τετάρτη 30  Σεπτεμβρίου και Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020, Ωρες 10:00 – 15:00  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Φυγοκεντρικές αντλίες, αξονικές αντλίες, επιφανειακές και υποβρύχιες. Από την θεωρία στην πράξη. Λειτουργία και συντήρηση. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι να…

ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών για Οικονομικούς Φορείς

 ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, Ωρες 15:00-20:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF ΕΣΗΔΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΟΥ eΕΕΕΣ / eΤΕΥΔ (Promitheus ESPDint) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ  Ν.4605/2019/ΦΕΚ 52/Α΄/01/04/2019 ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ Η ενημέρωση των Οικονομικών Φορέων, για τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4605/2019 σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Έργων & Μελετών….

Διαδικασίες Προμηθειών

EΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τρίτη 29 & Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, Ωρες 16:00 – 20:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Διαδικασίες Προμηθειών. Ολα τα στάδια του Προμηθευτικού κύκλου από την επιλογή και αξιολόγηση, μέχρι και την κατάρτιση των συμβάσεων με πρακτικά παραδείγματα. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ ON-LINE  ΜΕΣΩ…