Ιστορία

Ιστορία

“30 Χρόνια, 400.000  στελέχη, μας έχουν εμπιστευθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση”

Αυτή είναι η Ιστορία μας

Ο Όμιλος MF Οικονομοτεχνική ιδρύθηκε το 1989 με κύρια δραστηριότητα τη διοργάνωση διεπιχειρησιακών και ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα αλλά και των ελεύθερων επαγγελματιών. Μέσα σε λίγα χρόνια απέκτησε άριστη φήμη στην αγορά, για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εκπαίδευσης σε ευρύτατο πεδίων γνωστικών αντικειμένων.

 

Πρώτος πάντα στον χώρο της δια βίου επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, ο Όμιλος MF Οικονομοτεχνική καινοτόμησε μεταφέροντας γνώσεις και πρακτικές στα στελέχη των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

 

Καθιέρωσε την δια βίου επαγγελματική εκπαίδευση στο σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας και αποτέλεσε πρότυπο, τα επόμενα χρόνια για πολλές επιχειρήσεις του κλάδου της επαγγελματικής επιμόρφωσης.

 

Σύντομα, κάλυψε όλο τον Ελλαδικό επαγγελματικό χώρο καθιερώνοντας την συνεχή επιμόρφωση διοργανώνοντας εκπαιδευτικά σεμινάρια σε όλες τις μεγάλες πόλεις και σταδιακά επεκτάθηκε σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. κάνοντας αισθητή την παρουσία του.

 

Σήμερα, ο Όμιλος MF Οικονομοτεχνική αποτελείται από τις εταιρείες,

 

Οικονομοτεχνική Seminars Α.Ε. Simi Seminars Ltd με έδρα την Λευκωσία
Ευρωεκπαιδευτική Ε.Π.Ε. Calliope Iris με τον κλάδο των σεμιναρίων της (Milagro Seminars)
Φωτοεκτυπωτική Ε.Ε. με τον κλάδο των σεμιναρίων της (Unique Training)

Η Οικονομοτεχνική  Seminars A.E. ιδρύθηκε πρώτη το 1989, με κύριο αντικείμενο τη διοργάνωση επιμορφωτικών επαγγελματικών σεμιναρίων. Σε σύντομο χρονικό διάστημα εδραιώθηκε στην αγορά αποκτώντας άριστη φήμη τόσο για τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες της στο χώρο της εκπαίδευσης όσο και για το εύρος κάλυψης των γνωστικών αντικειμένων. Γρήγορα ανάπτυξε δράσεις  και εκτός  Αττικής καλύπτοντας όλο την επικράτεια και έτσι βρέθηκε δίπλα σε επιχειρήσεις που δεν είχαν εύκολη πρόσβαση σε πηγές γνώσης και σε κέντρα λήψης αποφάσεων.

 

Στις μεγάλες αλλαγές που συντελέσθηκαν στην ελληνική αγορά την περασμένη εικοσαετία, ο Όμιλος με την εταιρία Οικονομοτεχνική  Seminars A.E. ήταν πάντα παρών για να βοηθήσει τις εταιρείες να προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα και να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα. Τα γνωστικά αντικείμενα των σεμιναρίων που διοργανώνει η εταιρεία καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των ειδικοτήτων σε μια επιχείρηση, εκτείνοντας την δράση της στην ολοκληρωτική κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών του δημόσιου τομέα, των ΟΤΑ και των ΔΕΚΟ.

 

Οι διευρυνόμενες ανάγκες της αγοράς για εκπαίδευση, ιδιαίτερα σε εξειδικευμένα θέματα από τον ελλαδικό και τον ευρωπαϊκό χώρο, οδήγησαν στη δημιουργία της εταιρίας Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ, εταιρεία που επίσης δραστηριοποιείται στο χώρο της επαγγελματικής επιμόρφωσης, προσφέροντας εκτός των άλλων και εξειδικευμένα – καινοτόμα σεμινάρια.

 

Η καλύτερη ενημέρωση, με δεδομένα από τις δυναμικότερες διεθνείς αγορές και τις πηγές παραγωγής πολιτικής, οδήγησαν την Οικονομοτεχνική  Seminars A.E. και την Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ στη διοργάνωση σεμιναρίων και εκτός ελληνικών συνόρων. Για παράδειγμα πριν την εισαγωγή της Ελλάδας στη ζώνη του ΕΥΡΩ, διοργανώθηκαν σεμινάρια στην έδρα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, για τις επιπτώσεις του ΕΥΡΩ στις ελληνικές επιχειρήσεις. Επίσης πριν την εισαγωγή των παραγώγων χρηματιστηριακών προϊόντων στην ελληνική αγορά, διοργανώθηκε σειρά σεμιναρίων στη Μεγάλη Βρετανία, συγκεκριμένα στις πόλεις Οξφόρδη (Oxford) και Κέιμπριτζ (Cambridge), με το πέρας των οποίων οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία πρακτικής άσκησης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

 

ο Όμιλος μας, στα πλαίσια των καινοτομιών στον χώρο της επιμόρφωσης, διοργάνωσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1995 σεμινάρια VIP, τα οποία και συνεχίζει να υλοποιεί με επιτυχία. Στα VIP σεμινάρια  συμμετέχουν  ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων με εισηγήσεις από τους πιο καταξιωμένους εκπαιδευτές και υλοποιώντας τα σε κατάλληλες ξενοδοχειακές μονάδες, συνδυάζεται η ευχάριστη διαμονή με τη μέγιστη απορρόφηση γνώσεων και πληροφοριών.

 

Οι δραστηριότητες των εταιρειών του ομίλου εκτός Ελλάδας συμπεριέλαβαν επίσης τις Βαλκανικές χώρες – Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία – όπου πραγματοποιούνται σεμινάρια σε τοπικά αλλά και διεθνή στελέχη, σε διάφορους κλάδους όπως Τράπεζες, εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις.

 

Η επέκταση στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο συμπεριέλαβε και την Κύπρο όπου από το 2007 εκτός της Οικονομοτεχνικής Seminars ο Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής εταιρείας SIMI Seminars Ltd, με έδρα την Λευκωσία, πραγματοποιώντας σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων στην τοπική αγορά.

 

Η Milagro Seminars, κλάδος της εταιρείας Calliope Iris του Ομίλου MF Οικονομοτεχνική, ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων απευθυνόμενη κυρίως σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την προσωπική τους ανέλιξη μέσα από την φιλοσοφία, τον πολιτισμό, την τέχνη, την ιστορία αλλά και των άλλων επιστημών, που έχουν τις ρίζες τους από την Αρχαία Ελλάδα έως και σήμερα.

 

Η Φωτοεκτυπωτική Ε.Ε, έχει βασικό της εταιρικό της σκοπό την έκδοση βιβλίων καθώς και σημειώσεων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούν οι εταιρείες του Ομίλου σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα διαθέτοντας τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και προσφέροντας από το 2000 τις καλύτερες και πιο ποιοτικές λύσεις στις εκδόσεις βιβλίων, σημειώσεων, φυλλαδίων, εταιρικών εντύπων καλύπτοντας άμεσα και οικονομικά κάθε επιχειρηματική ανάγκη. Με τον κλάδο της Unique Τraining, ο οποίος  αποτελείται από μια ομάδα νέων ανθρώπων αφοσιωμένων στην εκπαίδευση, προγραμματίζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για την επαγγελματική επιμόρφωση νέων, φοιτητών αλλά και στελεχών που θέλουν να παρακολουθήσουν ταχύρυθμα σεμινάρια επαγγελματικής εξέλιξης.

 

Ύστερα από την παραπάνω ιστορική μας διαδρομή την τελευταία 30ετία στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης εξηγείται γιατί όλο και περισσότερες επιχειρήσεις μας εμπιστεύονται για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι εταιρείες μας, για την ποιότητα και την μοναδικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας τα οποία εισηγούνται οι καλύτεροι και οι πιο εξειδικευμένοι εισηγητές – συνεργάτες του Ομίλου μας, οι οποίοι και διαθέτουν επιστημονική κατάρτιση και πρακτική εμπειρία.