Οικονομοτεχνική Seminars

Οικονομοτεχνική Seminars

Λίγα λόγια για την Οικονομοτεχνική Seminars

Project Management

NEO  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 04, Τρίτη  05 & Τετάρτη  06 Οκτωβρίου2021,  Ωρες 16:00 – 20:00 , Project Management. Βασικές Αρχές και Σύγχρονα Εργαλεία Διαχείρισης Εργων, MS PROJECT 2016, Mε εξάσκηση προσωπικού Project  για Η/Υ. ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΧΕΤΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ…

INTERNATIONAL MARITIME LAW & MARINE INSURANCE UNDER THE 1906 AND 2015 ACTS

NEW SPECIAL ONLINE SEMINAR Wednesday  6  /Thursday 7 October, 17:00 – 20:00 Greece Standard Time Instructors PETER MELLETT Mr. Mellet is a Managing Director of BankServe Insurance Services and has been involved in marine insurance and a broker for 43 years, with experience in all types of claims work. He is a Fellow of the Chartered Insurance…

Συγκολλήσεις Μετάλλων με πρακτική εκπαίδευση

ΝΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ON-LINE  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου & Παρασκευή 1  Οκτωβρίου 2021, Ωρες 16:00 – 20:00 Πρακτική Εκπαίδευση Σάββατο 2  Οκτωβρίου 2021, Ωρες 09:00-14:00 Συγκολλήσεις Μετάλλων με πρακτική εκπαίδευση.  Με μηχανή σύρματος GMAW. Με ακίδα βολφραμίου GΤAW *Όσοι επιθυμούν μπορούν να λάβουν πιστοποίηση-βεβαίωση της πρακτικής εκπαίδευσης από την MIRTEC EBETAM AE, με κόστος 50€ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ…

ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών για Οικονομικούς Φορείς – Ηλεκτρονική διαδικασία διαγωνισμών

 ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, Ωρες 15:00-20:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US ΣΚΟΠΟΣ…

Η ποινική ευθύνη  συμπεριφοράς του επιβλέποντος μηχανικού και του τεχνικού ασφαλείας

 ΝΕΟ EIΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 30  Σεπτεμβρίου 2021, Ωρες 10:00 – 15:00 , Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες εκπαίδευσης Ομίλου MF Η ποινική ευθύνη  συμπεριφοράς του επιβλέποντος μηχανικού και του τεχνικού ασφαλείας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους Πρακτική περιπτωσιολογία και δυνατότητες αντιμετώπισης ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ…

Συστήματα Βιομηχανικού Αυτοματισμού με PLC – Advanced Level

ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη 29 & Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, Ωρες 17:00 – 21:00  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Συστήματα Βιομηχανικού Αυτοματισμού με PLC -SCADA. Παραδείγματα εφαρμογές σε online πρόγραμμα ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ…

Management Εργοδηγών και Προϊσταμένων Πρώτης Γραμμής

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη 29  & Πέμπτη 30  Σεπτεμβρίου 2021, Ωρες 17:00-20:15, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες εκπαίδευσης Ομίλου MF Management Μεσαίων Στελεχών, Εργοδηγών και Προϊσταμένων Πρώτης Γραμμής με στόχο την άυξηση της αποδοτικότητας του τμήματος ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ…

ΙNCOTERMS 2020: Nέοι Διεθνείς Εμπορικοί Οροι

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη 29 &  Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου2021, Ωρες 16:00-20:00 , Πανεπιστημίου58 Αθήνα, Αίθουσες εκπαίδευσης Ομίλου MF ΙNCOTERMS 2020: Nέοι Διεθνείς Εμπορικοί Οροι με ισχύ από 01.01.2020  (ICC Publication No. 723) ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ…

Ελέγχοντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη 29 & Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, Ωρες 16:00 – 20:00, Πανεπιστημίου 58  Αθήνα, 1ος όροφος, αίθουσες εκπαίδευσης ομίλου MF Ελέγχοντας τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης. Το σεμινάριο βασίζεται μόνο σε ανάλυση περιπτώσεων (case study) και προσομοιώσεις διαπραγματεύσεων ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ…

Επικαιροποίηση στοιχείων ΑΠΕ

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη 29  Σεπτεμβρίου2021, Ωρες 10:00-15:00 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4782/2021 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Σε ποιούς απευθύνεται Το σεμινάριο απευθύνεται σε τεχνικά και διοικητικά στελέχη, μηχανικούς κλπ δημοσίου και ιδιωτικού φορέα…