Οι υπηρεσίες μας

Οι υπηρεσίες μας

Ο Όμιλος επιδιώκει πάντα να έχει μια ολοκληρωμένη αντίληψη για τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων και των οργανισμών, με σκοπό την προσαρμογή και εξειδίκευση των υπηρεσιών που προσφέρει και τη διατήρηση του υψηλότερου επίπεδου κάλυψης αναγκών και εξυπηρέτησης.

 

Η υψηλή επαγγελματική κατάρτιση του ανθρωπίνου δυναμικού του ομίλου δίνει τη δυνατότητα εντοπισμού και μεταφοράς σύγχρονης τεχνογνωσίας στο στελεχιακό δυναμικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Τις βοηθά ακόμα στην προσαρμογή της οργάνωσης και λειτουργίας τους στις μεταβολές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και εξεύρεσης λύσεων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

 

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλο τον κύκλο εκπαίδευσης των επιχειρήσεων και οργανισμών και περιλαμβάνουν τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών,  την οργάνωση και υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την διαδικασία αποπληρωμής των εταιρειών από τον ΟΑΕΔ και την επιπρόσθετη συμβουλευτική κάλυψη των επιχειρήσεων σε ειδικά θέματα.

 

Η ποιότητα των υπηρεσιών του ομίλου προς τους συνεργάτες και πελάτες του αναβαθμίζεται με την συνεχή προσπάθεια των εργαζομένων. Από το 2008, οι εταιρείες Oικονομοτεχνική Seminars ΑΕ και Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ είναι πιστοποιημένες ως προς τις υπηρεσίες τους κατά ISO 9001:2008 από την TUV Nord HELLAS.