Οργάνωση Ενδοεπιχειρησιακών Σεμιναρίων

 • Home
 • Όμιλος
 • Οργάνωση Ενδοεπιχειρησιακών Σεμιναρίων

Οργάνωση Ενδοεπιχειρησιακών Σεμιναρίων

Οι εταιρείες του Ομίλου μας αναλαμβάνουν να οργανώσουν στους χώρους της εταιρείας σας ή στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του ομίλου μας, σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης των εργαζομένων σε οποιοδήποτε θέμα που υπάρχει άμεση ανάγκη. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να προτείνουμε θέματα  σεμιναρίων, μετά από μελέτη για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού των επιχειρήσεων.

Το κόστος του σεμιναρίου καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ποσό του 0,24% της εργοδοτικής εισφοράς των εργαζομένων που εισπράττεται από το ΙΚΑ και καταβάλλεται στον ΟΑΕΔ για την ενίσχυση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων, βάση του Ν.2224/94 αρθ.14.

Δέσμη Προσφερόμενων Υπηρεσιών Ενδοεπιχειρησιακών Σεμιναρίων

 1. Έρευνα προσδιορισμού και ανάλυση των αναγκών της εταιρείας σας για επιμόρφωση του προσωπικού της.
 2. Σχεδιασμό και ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης.
 3. Στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος ΟΑΕΔ/ ΛΑΕΚ (0,24%) παρέχονται.
  1 Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεως για τη χρηματοδότηση του προγράμματος από τον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ-0,24%).
  3.2    Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του φακέλου αποπληρωμής των προγραμμάτων στον ΟΑΕΔ και παρακολούθηση της διαδικασίας επιστροφής των χρημάτων στην εταιρία σας.
  3.3    Παρακολούθηση των απαιτούμενων τυπικών διαδικασιών, κατά την υλοποίηση του  προγράμματος (ηλεκτρονική ενημέρωση, έλεγχοι ΟΑΕΔ κ.λ.π.).
 4. Σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση των σεμιναρίων.
 5. Παρακολούθηση των απαιτούμενων τυπικών διαδικασιών, κατά την υλοποίηση του προγράμματος (έλεγχοι ΟΑΕΔ κ.λ.π.).
 6. Παροχή εκπαιδευτικών σημειώσεων στους εκπαιδευθέντες.
 7. Χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης των σεμιναρίων στους εκπαιδευθέντες.
 8. Έλεγχο και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και εκπαιδευτική αναφορά προς την επιχείρηση.
 9. Διαρκής ενημέρωση της επιχείρησης από Ειδικούς Συμβούλους των εταιρειών του ομίλου μας για τα επιδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης και άλλα συναφή θέματα (π.χ. κοινοτικά – αναπτυξιακά προγράμματα).