• Σταδίου 61, Αθήνα 10451
  • 210-5200106
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 19:00)

Simi Seminars L.T.D.

Simi Seminars L.T.D.

Λίγα λόγια για την Simi Seminars L.T.D.

Κινητικότητα Δημοσίων Υπαλλήλων

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ON – LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Παρασκευή 23 Απριλίου 2021, Ωρες 10:00 – 15:00, Νέες διατάξεις Κινητικότητας Υπαλλήλων,(ΦΕΚ 204Α, 16.12.2019) σύμφωνα με την ισχύουσα Νομονθεσία   ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των στελεχών και υπαλλήλων φορέων του δημόσιου τομέα αναφορικά με το θεσπισθέν νόμο 4440/2016 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) στη Δημόσια Διοίκηση και…

ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Εργων για Οικονομικούς Φορείς

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ONLINE  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 22 Απριλίου 2021, Ωρες 15:00-20:00 ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ   ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των γνώσεων και η ανάπτυξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων για την αποτελεσματική σχεδίαση, προγραμματισμό, σύνταξη προσφοράς την ηλεκτρονική υποβολή και παρακαολούθηση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και…

Συστήματα Βιομηχανικού Αυτοματισμού με PLC

EIΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ  ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 22 & Παρασκευή 23  Απριλίου 2021, Ωρες 17:00 – 21:00 Συστήματα Βιομηχανικού Αυτοματισμού με PLC  – Advanced Level -Παραδείγματα εφαρμογές σε online πρόγραμμα ΣΚΟΠΟΣ Στόχος του σεμιναρίου είναι ο συμμετέχων να κατανοήσει μέσω πρακτικών παραδειγμάτων τις βασικές έννοιες του αυτοματισμού βιομηχανικών διεργασιών και των  συστημάτων SCADA με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών…

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της Εθνικής Εννομης Τάξης (ΕΕ/2017/1939

ΝΕΟ  ΕΙΔΙΚΟ ONLINE  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 22  Απριλίου 2021 , Ωρες 16:00 -20:00 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΤΑΞΗΣ  (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ/ΕΕ/2017/1939  ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US ΣΚΟΠΟΣ Mε τον εξεταζόμενο νόμο ενσωματώνεται στην εθνική έννομη τάξη μας, όπως ήταν αναγκαίο, ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μέσω του οποίου επιδιώκεται, κυρίως, η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση…

Διαμόρφωση Πιστωτικής Πολιτικής – Αξιολόγηση Πιστωτικού Κινδύνου -Διαχείρηση Oφειλετών

ΕΙΔΙΚΟ ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 22 & Παρασκευή 23 Απριλίου 2021, Ωρες  16:00 -20:00, Διαμόρφωση Πιστωτικής Πολιτικής – Αξιολόγηση Πιστωτικού Κινδύνου -Διαχείρηση Oφειλετών CREDIT POLICY FORMULATION – RISK ASSESMENT  – DEBTORS MANAGEMENT ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ LIVE ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους και στελέχη των τμημάτων πιστωτικού ελέγχου και λογιστηρίου. επίσης σε όλα τα διοικητικά στελέχη…

Microsoft Office 10 – Excel Level 3

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τετάρτη 21,  Πέμπτη 22 & Παρασκευή 23 Απριλίου2021,  Ωρες  17:00 -20:00 Oλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις άμεσες πρακτικές εφαρμογές του Microsoft Office 10 – Excel Level 3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων στο χειρισμό excel έτσι ώστε να γίνουν εύχρηστα…

ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Εργων για Αναθέτουσες Αρχές

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, Ωρες 10:00-15:00 ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΚΟΠΟΣ Η ενημέρωση των Αναθετουσών Αρχών, Φορέων, για τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4605/2019 σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων & Μελετών. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη Δημοσίου (Αναθέτουσες Αρχές),…

ΦΠΑ και πλατφόρμα My Data

 ΕΠΙΚΑΙΡΟ   ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη 21 Απριλίου  2021 , 16:00-20:00 Φ.Π.Α & ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MY DATA ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΛΗΣ της ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ LIVE ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Το σεμινάριο απευθύνεται σε Προϊστάμενους και στελέχη λογιστηρίου επιχειρήσεων και Οργανισμών. Αφορά άμεσα ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές και Λογιστικά γραφεία. EΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ Λογιστής, Φοροτεχνικός Α’ Τάξης,…

Η λειτουργία της σύγχρονης ΑΕ και το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο

ΝΕΟ  ΕΙΔΙΚΟ ONLINE  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  Τρίτη 20 & Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 , Ωρες 16:00 -20:00 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ Α.Ε ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US ΣΚΟΠΟΣ Μετά την ριζική αναμόρφωση του δικαίου της Α.Ε. με τα ως άνω νομοθετήματα, κρίνεται αναγκαία η πλήρης και εμπεριστατωμένη αποτύπωση της…

Φορολογικός Ελεγχος Επιχειρήσεων

ΝΕΟ ΟΝ-LINE  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 19 Απριλίου 2021  Ωρες  15:00 -20:00  Φορολογικός Ελεγχος Επιχειρήσεων. Ολη η διαδκασία βήμα βήμα με παραδείγματα   ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΘΥΝΕΤΑΙ Το σεμινάριο απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές, Προϊσταμένους και στελέχη λογιστηρίου επιχειρήσεων. Άφορα άμεσα Λογιστικά Γραφεία και Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου των…