• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Unique Training

Unique Training

Λίγα λόγια για την Unique Training

Καινοτομίες στη θρέψη των καλλιεργούμενων φυτών στη Θεσσαλονίκη

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέμπτη 19 & Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019,  Ωρες  16:00-21:00 Κεντρικό Ξενοδοχείο Θεσσαλονίκης Καινοτομίες στη θρέψη των καλλιεργούμενων φυτών σήμερα. Νέο θεσμικό πλαίσιο, Περιπτώσεις Μελέτης και παραδείγματα για στοχευμένες Γεωπονκές επεμβάσεις.   ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση της σημερινής κατάστασης στο πεδίο της θρέψης των καλλιεργούμενων φυτών και η…

GREEN PUBLIC PROCUREMENT/GPP -Πράσινη Δημόσια Σύμβαση

 ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, Ωρες 09:30-16:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF  Η “Πράσινη” Δημόσια Σύμβαση (GREEN PUBLIC PROCUREMENT/GPP ). Ευρωαπίκό και Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο. Προδιαγραφές – Κριτήρια- Κατάρτιση- Χρηματοδότηση ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η πλήρης και ολοκληρωμένη παρουσίαση και αναγκαία ενημέρωση των εμπλεκομένων Αρχών και Φορέων για τις παρεχόμενες …

Φορολογική αναγνώριση δαπανών επιχειρήσεων

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ   Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2019,  Ωρες  16:00 -21:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Φορολογική αναγνώριση δαπανών επιχειρήσεων μεπρακτικά παραδείγματα ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε θέματα δαπανών των επιχειρήσεων στα πλαίσια της σύννομης διαμόρφωσης των φορολογητέων κερδών ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΘΥΝΕΤΑΙ Το σεμινάριο απευθύνεται σε προϊσταμένους και…

PRESENTATION SKILLS. Οσα πρέπει να γνωρίζετε για να μαγέψετε το κοινό σας

WORKSHOP Τετάρτη 18 & Πέμπτη 19  Δεκεμβρίου 2019, Ωρες 16:00-21:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF. PRESENTATION SKILLS. Οσα πρέπει να γνωρίζετε για να μαγέψετε το κοινό σας, μέσα από ατομικές και ομαδικές ασκήσεις ΣΚΟΠΟΣ Σε ένα ολοένα και περισσότερο απαιτητικό ακροατήριο αποτελεί μεγάλη πρόκληση για κάθε ομιλητή πως θα διατηρήσει το ζωηρό ενδιαφέρον…

ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών για Αναθέτουσες Αρχές

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, Ωρες 10:00-15:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF ΕΣΗΔΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΟΥ eΕΕΕΣ / eΤΕΥΔ (Promitheus ESPDint) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ  Ν.4605/2019/ΦΕΚ 52/Α΄/01/04/2019 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ   ΣΚΟΠΟΣ Η ενημέρωση των Αναθετουσών Αρχών, Φορέων, για τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4605/2019 σε θέματα Δημοσίων…

Excel 2010 Αdvanced για στελέχη Λογιστηρίου & Οικονομικής Διεύθυνσης με πρακτική Hands On

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Tετάρτη 18 & Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019, Ωρες 17:00-21:00,  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Η χρήση του Excel 2010 Advanced  για στελέχη Λογιστηρίων και Οικονομικής Διεύθυνσης με πρακτική Hands On ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των ανθρώπων που στελεχώνουν τα τμήματα λογιστηρίων και οικονομικών διευθύνσεων με τα…

ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών για Οικονομικούς Φορείς

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ Τετάρτη 17  Δεκεμβρίου 2019, Ωρες 16:00-21:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF ΕΣΗΔΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΟΥ eΕΕΕΣ / eΤΕΥΔ (Promitheus ESPDint) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ  Ν.4605/2019/ΦΕΚ 52/Α΄/01/04/2019 ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ Η ενημέρωση των Οικονομικών Φορέων, για τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4605/2019 σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Έργων…

Excel 2010 Level 3

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τρίτη 17 &  Πέμπτη 19  Δεκεμβρίου 2019,  Ωρες  16:00 -21:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Oλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις άμεσες πρακτικές εφαρμογές του Microsoft Office 10 – Excel Level 3 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων στο χειρισμό excel έτσι…

Νέοι & αναδυόμενοι κίνδυνοι στο χώρο εργασίας

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 16  & Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, Ωρες 16:00 – 21:00  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Νέοι & αναδυόμενοι κίνδυνοι στο χώρο εργασίας. Προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης Η εργασία και οι χώροι εργασίας μεταβάλλονται διαρκώς λόγω της χρήσης νέων τεχνολογιών, ουσιών και διαδικασιών εργασίας. Οι μεταβολές αυτές μπορεί να συνεπάγονται…

Εργασιακές Σχέσεις στις Ασφαλιστικές Εταιρείες

 ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, Ωρες 16:00-21:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF  Εργασιακές Σχέσεις στις Ασφαλιστικές Εταιρείες. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ  ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4635/2019 ΦΕΚ 167/Α/30 (30.10.2019) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ολοκληρωμένη ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις πρόσφατες ψηφισθείσες διατάξεις που αφορούν…