Η ανάγκη στατιστικής επεξεργασίας πολλαπλών δεδομένων

Η ανάγκη στατιστικής επεξεργασίας πολλαπλών δεδομένων

Τα τελευταία χρόνια παράλληλα με την ανάπτυξη της Πληροφορικής, γεννήθηκε και η ανάγκη στατιστικής επεξεργασίας πολλαπλών δεδομένων, τα οποία σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους.

Στις επιστήμες της βιολογίας και την Υγείας πχ, έπρεπε να αναπτυχθούν γενετικά μοντέλα, διατροφικά πρότυπα, μοντέλα γήρανσης,  μέσα από πληθώρα αρχικών μεταβλητών που είχαν , άλλες σε μικρό και άλλες σε μεγάλο βαθμό, ισχυρή συσχέτιση. Αυτόο δημιούργησε την ανάγκη εφαρμογής  στατιστικών μεθόδων πολυμεταβλητής ανάλυσης οι οποίες έδωσαν την ικανότητα στους ερευνητές να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα το εύρος αυτής της πληροφορίας.

Οι πιο δημοφιλείς μέθοδοι μείωσης της διάστασης των αρχικών δεδομένων είναι η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών  και η Παραγοντική Ανάλυση. Οι δύο αυτές μέθοδοι συβάλλουν σε τομείς όπως η Ψυχολογία (πχ Κατάθλιψη), η Κοινωνιολογία (πχ Προσωπικότητα), η Διατροφολογία (πχ  Ανίχνευση Διατροφικών Προτύπων). το Marketing (πχ Ικανοποίηση του Πελάτη), η Περιβαντολογία (πχ Μόλυνση του αέρα), η Βιολογία (πχ ταξινόμηση για τη μελέτη των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών )κλπ.

Δημήτρης Πανάρετος

Αφήστε ένα σχόλιο