Ψηφίσθηκε το σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο “Για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές”.

Ψηφίσθηκε το σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο “Για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές”.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Με τον νεοψηφισθέντα νόμο επέρχονται  σημαντικές τροποποιήσεις τόσο στον  ν. 4412/2016 , όσο και στο θεσμικό πλαίσιο των  συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων στους  τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας ( ν. 3883/2010 , 3978/2011 και 3433/2006).

Eκκρεμεί και αναμένεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αφήστε ένα σχόλιο