Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. – Φ. 74/35/04.03.2021 διορθωτικό κείμενο του Kανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρος /ΕΕ/2016/679 (GDPR)

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. – Φ. 74/35/04.03.2021 διορθωτικό κείμενο του Kανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρος /ΕΕ/2016/679 (GDPR)

Διορθωτικό κείμενο GDPR  (74/35/04.03.2021)

 

Στο ως άνω φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε. δημοσιεύθηκε  κείμενο  στην ελληνική με διορθωτικές παρεμβάσεις στο ισχύον του GDPR.

Πρόκειται ,κυρίως, για αποκατάσταση  μεταφραστικών λαθών και αστοχιών καθώς και  προγενεστέρων γραμματικών-τυπογραφικών παραβλέψεων.

Ειδικώς ως προς την απόδοση στην ελληνική ορισμένων σημαντικών για την λειτουργία του Κανονισμού εννοιών,  εστιάζουμε στα εξής:

Ι. O  αγγλικός όρος του επισήμου κειμένου consent   αποδίδεται πλέον αποκλειστικώς και μόνον   ως  συγκατάθεση/παρέχω συγκατάθεση  ,κατά περίπτωση,  και όχι ως συναίνεση/συναινώ.

Επίσης, ο όρος «συγκατάθεση» αντικαθιστά  στο άρθρο 83, παρ. 5α την αρχική λανθασμένη απόδοση « έγκριση».

ΙΙ. Ο  όρος «judicial capacity» , μετά την αρχική του απόδοση ως «δικαιοδοτική αρμοδιότητα» ή  «δικαιοδοτική ιδιότητα» περιορίζεται , ορθώς, σε «δικαστική ιδιότητα».

ΙΙΙ.  Ισχυροποιώντας τις ιδιότητες  και προϋποθέσεις για την νομότυπη συγκατάθεση, ο όρος «unambiguous» δεν αναφέρεται πλέον ως «ρητή» αλλά ως «αδιαμφισβήτητη» συγκατάθεση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διακρίνεται από τον όρο “explicit” , ο οποίος, χρησιμοποιούμενος επίσης,  σημαίνει  επακριβώς «ρητή» συγκατάθεση.

Με το  ως άνω   κείμενο εγένοντο και διάφορες λοιπές  διορθώσεις (γραμματικές, τυπογραφικές κ.λπ)  .

Αφήστε ένα σχόλιο