Επιβολή, προς περιορισμό της διασποράς του COVID – 19, των μέτρων α) του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλασσίων συνδέσεων της Χώρας, β)της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και γ) του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή ( ΚΥΑ Δ1α – ΓΠ οικ/14466, ΦEK 896/Β/06.03.2021

Επιβολή, προς περιορισμό της διασποράς του COVID – 19, των μέτρων α) του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλασσίων συνδέσεων της Χώρας, β)της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και γ) του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή ( ΚΥΑ Δ1α – ΓΠ οικ/14466, ΦEK 896/Β/06.03.2021

Επιβολή, προς περιορισμό της διασποράς του COVID – 19,  των μέτρων α)  του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλασσίων συνδέσεων της Χώρας,  β)της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και γ)  του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή  ( ΚΥΑ Δ1α – ΓΠ οικ/14466,  ΦEK 896/Β/06.03.2021

συνημμένο ΦΕΚ 896/Β/06.03.2021

document-72 ΦΕΚ 06 03 2021

 

Αφήστε ένα σχόλιο