Σχέδιο Νόμου «Εκλογή Δημοτικών & Περιφερειακών Αρχών»

Σχέδιο Νόμου «Εκλογή Δημοτικών & Περιφερειακών Αρχών»

Σε δημόσια διαβούλευση ετέθη , μέχρι την 18η Μαρτίου 2021, σχέδιο νόμου του Υπ. Εσωτερικών  με τίτλο  «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών».

Το σχέδιο νόμου ,σύμφωνα με την Αιτιολογική του ΄Εκθεση, επιδιώκει την επαναφορά, σε γενικές γραμμές, του μηχανισμού κατανομής εδρών που ίσχυε πριν από το 2019, για τη διαμόρφωση ενός εκλογικού συστήματος που θα ευνοεί τη συνεπή υλοποίηση του προγραμματικού λόγου του εκλεγέντος δημάρχου και περιφερειάρχη, αντίστοιχα, μέσω της διασφάλισης της αναγκαίας πλειοψηφίας στο δημοτικό και περιφερειακό συμβούλιο.

Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία εντάσσεται στις γενικότερες νομοθετικές παρεμβάσεις που ακολούθησαν τα έτη 2019 και 2020 για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. κατά την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο 2019 – 2023.

Αφήστε ένα σχόλιο