Τρέχουσες Προσκλήσεις – Προκηρύξεις – Διαγωνιστικές Διαδικασίες κ.λπ στον χώρο της Υγείας

Τρέχουσες Προσκλήσεις – Προκηρύξεις – Διαγωνιστικές Διαδικασίες κ.λπ στον χώρο της Υγείας

Τρέχουσες Προσκλήσεις – Προκηρύξεις – Διαγωνιστικές Διαδικασίες κ.λπ στον χώρο της Υγείας

11783-04.03.2021_.Ω5ΧΔΟΡΕΠ-Ι24_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣkimdis

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ υπηρεσίες μίσθωσης 300 οχημάτων_

ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ορθη επανάληψη)-1

Αφήστε ένα σχόλιο