Έναρξη διαδικασίας εξυγίανσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον νόμο 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή 2ης Ευκαιρίας» (ΦΕΚ 207/Α/2020)

Έναρξη διαδικασίας εξυγίανσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον νόμο 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή 2ης Ευκαιρίας» (ΦΕΚ 207/Α/2020)

Μετά την μετάθεση  τον Δεκέμβριο 2020  (δυνάμει του ν. 4764/2020)  της  ενάρξεως ισχύος των διατάξεων περί εξυγιάνσεως επιχειρήσεων  του ως άνω νόμου, ήδη από την 1η Μαρτίου 2021  η εν λόγω διαδικασία έχει καταστεί ενεργή.

Το Υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό την επισήμανση του συγκεκριμένου γεγονότος προς κάθε ενδιαφερόμενο , με Δελτίο Τύπου ,  καλεί τις επιχειρήσεις και τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα  που προτίθενται να κάνουν χρήση του νέου θεσμικού πλαισίου,  να ρυθμίσουν με τις εν λόγω διαδικασίες τις οφειλές τους και να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Αφήστε ένα σχόλιο