ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥ «ΣΤΟΧΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΟΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥ «ΣΤΟΧΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΟΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ

Η  ΔΕΗ προχωρά σε νέα έκδοση ομολόγου ,που συνδέεται με στόχους βιωσιμότητoς (sustainability linked bonds) .

Τα προσφερόμενα ομόλογα θα είναι πενταετούς διαρκείας, αξίας 500.000.000 ευρώ και με επιτόκιο 4%.

Στόχος της ΔΕΗ είναι η εισαγωγή των SLB  στο  Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού ή σε  άλλον τόπο διαπραγμάτευσης  εντός  Ευρωπαϊκής  Ενώσεως.

Αφήστε ένα σχόλιο