Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και την 18η Μαρτίου 2021 – παροχή δυνατότητος συμμετοχής προς επιχειρήσεις που δεν είχαν υποβάλει αρχικώς αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και την 18η Μαρτίου 2021 – παροχή δυνατότητος συμμετοχής προς επιχειρήσεις που δεν είχαν υποβάλει αρχικώς αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Με την υπ’αριθμ. ΓΔΟΥ 289/10/03/2021 ΚΥΑ των Υπ. Οικονομικών & Ανάπτυξης και Επενδύσεων  υλοποιείται η κυβερνητική πρόθεση για παροχή μιας επί πλέον ευκαιρίας προς εκείνες τις πληττόμενες οικονομικά επιχειρήσεις ,που δεν εξεδήλωσαν ενδιαφέρον ή δεν  υπέβαλαν εγκαίρως αίτημα υπαγωγής στο πρόγραμμα ενισχύσεως της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6».

Δείτε το  σχετικό ΦΕΚ  fek_b_946_2021 Επιστρ παράταση 180321

Αφήστε ένα σχόλιο