Κριτήρια επιλεξιμότητας πληττομένων επιχειρήσεων για το Πρόγραμμα Κρατικής Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων “ΓΕΦΥΡΑ 2”

Κριτήρια επιλεξιμότητας πληττομένων επιχειρήσεων για το Πρόγραμμα Κρατικής Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων “ΓΕΦΥΡΑ 2”

Εξειδικεύθηκαν  από τον Υπ. Οικονομικών και τον Ειδικό Γραμματέα Ιδιωτικού Χρέους  τα επί μέρους κριτήρια  επιλεξιμότητας για την υπαγωγή στο ως άνω Πρόγραμμα , το οποίο προβλέπει:

  • Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.
  • Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.
  • Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης.

Τα  εν λόγω κριτήρια παρατίθενται αναλυτικά εν συνεχεία Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι ανάλογα1

Αφήστε ένα σχόλιο