Υπ. Υγείας : Συστάσεις αναφορικά με τη χρήση της μάσκας και άλλων μέτρων ατομικής προστασίας

Υπ. Υγείας : Συστάσεις αναφορικά με τη χρήση της μάσκας και άλλων μέτρων ατομικής προστασίας

Συστάσεις από το Υπ. Υγείας αναφορικά με τη χρήση της μάσκας και άλλων μέτρων ατομικής προστασίας, κυρίως  προς  επαγγελματίες Υγείας , στo πλαίσιο της πανδημίας COVID-19

Mε την υπ’ αριθμ.πρωτ. Δ1α/ΓΠ οικ.15515 Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας, παρέχονται ειδικές οδηγίες , πρωτίστως προς επαγγελματίες του χώρου Υγείας, για την ορθή και αποτελεσματική χρήση της μάσκας αλλά και των λοιπών  οργάνων εξοπλισμού ατομικής προστασίας κατά COVID-19 , λαμβανομένων υπ’ όψιν και των επί πλέον αναγκών που γεννώνται λόγω των μεταλλάξεων του ιού.

 

Δείτε το πλήρες κείμενο των οδηγιών 15515_10_03_2021 Εγκ Υπ Υγείας

Αφήστε ένα σχόλιο