Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τους πολίτες όλων των Δήμων, μέσω του κόμβου govHUB της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τους πολίτες όλων των Δήμων, μέσω του κόμβου govHUB της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)

Έκδοση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας από τους Δήμους, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών  (σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου ΚΕΔΕ/18.03.2021).

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Κόμβου Υπηρεσιών govHUB , που έχει δημιουργήσει  προγενέστερα,   σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την ΑΑΔΕ και την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, προσφέρει στους πολίτες των Δήμων όλης της χώρας πρόσβαση σε μια νέα υπηρεσία.

Πρόκειται για  υπηρεσία που αφορά την Έκδοση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας από τον οικείο Δήμο (κατοικίας του πολίτη) , χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Πώς μπορεί να χορηγηθεί η  βεβαίωση σε  κάθε πολίτη:

Η υπηρεσία, «Πιστοποίηση Μονίμου Κατοικίας» είναι ήδη διαθέσιμη στους υπαλλήλους των Δήμων της χώρας, μέσω του Κόμβου Υπηρεσιών govHUB.

Ο πολίτης ,όμως , έχει πλέον τη δυνατότητα να λαμβάνει την εν λόγω Βεβαίωση ΜΟΝΟ με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητος ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που βεβαιώνει τον ΑΦΜ του. Η έκδοση  πραγματοποιείται χωρίς την κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης από πλευράς του πολίτη και την προσκόμιση δικαιολογητικών, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα ( απαιτείτο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητος, Εκκαθαριστικό- Ε1 και λογαριασμός ΔΕΚΟ).

Τα στοιχεία του πολίτη αντλούνται αυτοματοποιημένα μέσω του Κόμβου Υπηρεσιών govHUB και του Κέντρου Διαλειτουργικότητος της ΓΓΠΣΔΔ, με  ασφαλή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τρόπο,  από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

 Η προσθήκη της νέας αυτής ηλεκτρονικής υπηρεσίας ενισχύει την προσπάθεια της Κ.Ε.Δ.Ε. και της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, που θέτει ως στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της λειτουργίας των Δήμων, με σκοπό τη παροχή περισσοτέρων και ποιοτικών  υπηρεσιών στους πολίτες, με χαμηλότερο κόστος για τον Δήμο και τον πολίτη, ελάχιστο «χαμένο» χρόνο, λιγότερη γραφειοκρατία και αποφυγή κάθε άσκοπης ταλαιπωρίας.

Ο Κόμβος Υπηρεσιών της ΚΕΔΕ govHUΒ  διασυνδέεται  αυτόματα με την ήδη υπάρχουσα υπηρεσία «Αναζήτησης Μητρώου Φυσικών Προσώπων» , που επαληθεύει  την διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα της κατοικίας του πολίτη,  (όπως  τα στοιχεία αυτά προκύπτουν  από το μητρώο φυσικών προσώπων που διαθέτει η ΑΑΔΕ) και πιστοποιείται ,κατά τον τρόπο αυτό, άμεσα  η μόνιμη κατοικία του .

Αφήστε ένα σχόλιο