Τροποποιήσεις Αστικού Κώδικος: συναινετικό διαζύγιο, σχέσεις γονέων και τέκνων κ.ά.

Τροποποιήσεις Αστικού Κώδικος: συναινετικό διαζύγιο, σχέσεις γονέων και τέκνων κ.ά.

Ετέθη από την 18η .03.2021 και ώρα 21:00, σε δημοσία διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπ. Δικαιοσύνης υπό τον τίτλο: «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου».

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 1η .04.2021 και ώρα 21:00.

Με το εν λόγω σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων,  καθιερώνεται η αρχή της  ισότητος των γονέων ως προς τις ευθύνες και τα δικαιώματα του τέκνου, με γνώμονα αποκλειστικώς και μόνο το συμφέρον αυτού.

 

Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, την επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο στην κατοικία οιουδήποτε εκ των γονέων, την καθιέρωση του θεσμού της διαμεσολάβησης, την προηγουμένη συναίνεση του γονέα που δεν διαμένει με το τέκνο για σημαντικά ζητήματα που το αφορούν και την υποχρέωση του γονέα που διαμένει με το τέκνο να ενισχύει τη σχέση του με τον άλλον γονέα και τους συγγενείς  αυτού,  προκειμένου να αποφεύγεται το φαινόμενο της γονεϊκής αποξενώσεως.

 

Περαιτέρω, εισάγεται το άϋλο συναινετικό διαζύγιο, με το οποίο απλοποιείται η διαδικασία εκδόσεως του τελευταίου , προς όφελος  των συζύγων.

 

Με άλλες διατάξεις ,  προβλέπεται  ελάχιστο τεκμήριο χρόνου επικοινωνίας του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει. Τούτο  δημιουργεί μια υπαρκτή βάση διαλόγου μεταξύ των γονέων, ώστε να αποφεύγονται οι εντάσεις και οι διαφωνίες  τους, οι οποίες αποβαίνουν ,εν τέλει, εις  βάρος του τέκνου.

 

Επί πλέον, θεσπίζονται ενδεικτικά αντικειμενικά κριτήρια κακής άσκησης γονικής μέριμνας, ώστε το δικαστήριο να δύναται ευχερώς να προβεί στην αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον υπαίτιο.

Αφήστε ένα σχόλιο