ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ELEVATE GREECE)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ELEVATE GREECE)

Ανακοινώθηκε από το Υπ. Ανάπτυξης  & Επενδύσεων η θέση σε λειτουργία της πλατφόρμας  για αιτήσεις χρηματοδότησης των Νεοφυών Επιχειρήσεων  του “Elevate Greece”.

Οι εγγεγραμμένες νεοφυείς επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο «Elevate Greece», μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Η πρόσκληση,  ύψους € 6. 000.000,   στοχεύει στην άμεση ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών επιχειρήσεων του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

Ο στόχος πραγματοποιείται με την μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης και θα καλύψει το Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020),  με ελάχιστο ποσόν επιχορήγησης τα €5.000 και μέγιστο τα €100.000.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 16/03/2021

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 30/09/2021 και ώρα 15:00.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον κατωτέρω σύνδεσμο:

https://www.ependyseis.gr/mis/(S(jdxehtnbocstx4n3grvkqref))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx

Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας δήλωσε εν προκειμένω:

«Το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο στήριξης Νεοφυών επιχειρήσεων του Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» ύψους 60 εκατ. ευρώ, είναι γεγονός. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικών υποβολών έχει ήδη ανοίξει προκειμένου να ξεκινήσουν οι αιτήσεις χρηματοδότησης  για την στήριξη των νεοφυών/καινοτόμων επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση της πανδημίας COVID-19. Από την πρώτη στιγμή, είχαμε πει πως με το Elevate Greece δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στην Πολιτεία να προωθήσει στοχευμένα μέτρα, κομμένα και ραμμένα στις ανάγκες του οικοσυστήματος.»

Αφήστε ένα σχόλιο