Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ τα νέα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπ’ όψιν της τρεχούσης επιδημιολογικής επιβαρύνσεως της Χώρας.

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ τα νέα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπ’ όψιν της τρεχούσης επιδημιολογικής επιβαρύνσεως της Χώρας.

Τα εν λόγω μέτρα θα ισχύσουν για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 , έως και την Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

ΦΕΚ  1076/Α/20.03.2021

document-92 covid μέτρα 22 Μαρτίου

Αφήστε ένα σχόλιο