Απαλλαγή των νομικών προσώπων από τον φόρο υπεραξίας , κατά την μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής

Απαλλαγή των νομικών προσώπων από τον φόρο υπεραξίας , κατά την μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής

Ειδικές οδηγίες παρέχει η ΑΑΔΕ με το υπ΄αριθμ. πρωτ. Ε. 2057/2021 έγγραφό της  για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48Α του ΚΦΕ,

όπως προσετέθησαν  με το άρθρο 20 του ν. 4646/2019, αναφορικά με την απαλλαγή των νομικών προσώπων από τον φόρο υπεραξίας κατά την μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής.

 

Δείτε το πλήρες κείμενο των οδηγιών  e_2057_2021 ΑΑΔΕ τίτλοι συμμετοχής

Αφήστε ένα σχόλιο