Ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού δομών Υγείας -Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιδιωτών ιατρών, ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής, για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού δομών Υγείας -Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιδιωτών ιατρών, ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής, για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Την επίταξη των υπηρεσιών ιατρών ειδικοτήτων  Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής  ( που είναι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και έχουν την επαγγελματική τους έδρα εντός  Περιφερείας  Αττικής ) από  σήμερα  22.03.2021 ,ώρα 8:00 π.μ.  και για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός απεφάσισε η Κυβέρνηση.

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της  Υ.Α document-81 επίταξη ιατρ υπηρ

Αφήστε ένα σχόλιο