ΑΠΌΦΑΣΗ ΔΕΔ 663/2021 Μη έκπτωση από το παθητικό κληρονομιαίας περιουσίας χρεών του κληρονομούμενου -άρθρο 21 ν. 2961/2001

ΑΠΌΦΑΣΗ ΔΕΔ 663/2021 Μη έκπτωση από το παθητικό κληρονομιαίας περιουσίας χρεών του κληρονομούμενου -άρθρο 21 ν. 2961/2001

Απόφαση 663/2021 της Διευθύνσεως Επιλύσεως Διαφορών (ΔΕΔ)

Πλήρες κείμενο: gr-ded-2021-663_en_ath-663_2021

Αφήστε ένα σχόλιο