Απόφαση ΔΕΔ 706/2021 Φ.Ε.Φ.Π. – ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Απόφαση ΔΕΔ 706/2021 Φ.Ε.Φ.Π. – ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Απόφαση  723/2021 της Διευθύνσεως  Επιλύσεως Διαφορών (ΔΕΔ)

Διαβάστε το πλήρες κείμενο gr-ded-2021-706_en_ath-706_2021gr-ded-2021-706_en_ath-706_2021

Αφήστε ένα σχόλιο