Απόφαση ΔΕΔ 723/2021 ΕΝΦΙΑ – ΑΞΙΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ- ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ- ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΟΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ

Απόφαση ΔΕΔ 723/2021 ΕΝΦΙΑ – ΑΞΙΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ- ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ- ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΟΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ

Απόφαση  723/2021 της Διευθύνσεως  Επιλύσεως Διαφορών (ΔΕΔ)

Διαβάστε το πλήρες κείμενο gr-ded-2021-723_en_ath-723_2021

Αφήστε ένα σχόλιο