Παραχώρηση νοσηλευτικών εγκαταστάσεων ΝΙΜΙΤΣ και 251 ΓΝΑ στο Υπ. Υγείας προς κάλυψη αναγκών λόγω COVID-19

Παραχώρηση νοσηλευτικών εγκαταστάσεων ΝΙΜΙΤΣ και 251 ΓΝΑ στο Υπ. Υγείας προς κάλυψη αναγκών λόγω COVID-19

Κατόπιν Κ.Υ.Α.  των Υπ. Εθν Αμύνης και Υγείας  (ΦΕΚ  1140/Β/23.03.2021,  απεφασίσθη η παραχώρηση των εγκαταστάσεων α) εκάτον είκοσι (120) κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και β) εκατόν  ογδόντα  (180) κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (Γ.Ν.Α.) , προς  κάλυψη αναγκών δημοσίας  υγείας , για  το χρονικό διάστημα από 22.03.2021 έως και 30.04.2021.

 

Διαβάστε το ΦΕΚ document-89

Αφήστε ένα σχόλιο