Εφαρμογή του μέτρου της μειώσεως ενοικίων για τους μήνες Απρίλιο 2020 έως Μάρτιο 2021 – Αντικατάσταση της αρχικής ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 1228/2020 των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ( ΦΕΚ 4582/Β/2020)

Εφαρμογή του μέτρου της μειώσεως ενοικίων για τους μήνες Απρίλιο 2020 έως Μάρτιο 2021 – Αντικατάσταση της αρχικής ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 1228/2020 των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ( ΦΕΚ 4582/Β/2020)

Δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ 1155/Β/24.03.2021) η υπ’ αριθμ. Α.1059/19.03.2021 απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1228/2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα “Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 4582)» ,με την οποία ορίζονται τα εξής:

document-83

Αφήστε ένα σχόλιο