Ενίσχυση παγίων δαπανών επιχειρήσεων

Ενίσχυση παγίων δαπανών επιχειρήσεων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2236/29.05.2021 η ΚΥΑ υπ’  αριθμ. ΓΔΟΥ 504/28.05.2021 «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020».

(link με ΦΕΚ 2236/Β/2021)

fek_b_2236_2021 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ

Αφήστε ένα σχόλιο