Ανάλυση Ταμειακών Ροών (Cash Flow)

Ανάλυση Ταμειακών Ροών (Cash Flow)

ΝΕΟ WORK SHOP

Tετάρτη 11 & Πέμπτη 12 Μαίου 2022, Ωρες 17:00-20:00,  Πανεπιστημίου 58, Αθήνα, Αίθουσες εκπαίδευσης ομίλου MF

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (CASH FLOWΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ LIVE ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Η κατάσταση ταμειακών ροών αφορά όλες τις κινήσεις των ρευστών διαθεσίμων στην εταιρεία (ταμειακών εισροών) και εκτός της εταιρείας (εκροή μετρητών) σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Η δήλωση αυτή είναι απαραίτητη για την κατανόηση ικανότητας της εταιρείας να επιβιώσει στο χρόνο.

Είναι δυνατόν, για παράδειγμα, για μια εταιρεία να είναι κερδοφόρα, αλλά να καταναλώνουν περισσότερα μετρητά από ό, τι έχει (για παράδειγμα, λόγω της καθυστέρησης στην είσπραξη μέρους των εσόδων της και ως εκ τούτου να βρεθεί σε έλλειψη μετρητών).

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιασθεί η ακριβής τεχνική ανάλυση ταμειακών ροών.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
1) Υπεύθυνους Ταμειακής Διαχείρισης
2) Προϊσταμένους Λογιστηρίου
3) Υπεύθυνους Οικονομικού Προγραμματισμού
4) Στελέχη Οικονομικής Διεύθυνσης και Λογιστηρίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ
Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Δ/ντικό Οικονομικό Στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής επιχείρησης, μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Μέσω του Microsoft Excel θα παρουσιασθεί το πλέγμα (grid) ανάλυσης ταμειακών ροών, πάνω σε πραγματικό παράδειγμα εταιρείας,  σύμφωνα με τις εκθέσεις που διοργανώνει το χρήμα που παράγεται και χρησιμοποιείται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Λειτουργικές δραστηριότητες Μετατρέπει τα στοιχεία που αναφέρθηκαν σχετικά με τη δήλωση του εισοδήματος από την δεδουλευμένη βάση της λογιστικής σε μετρητά.
2. Επενδυτικές δραστηριότητες Εκθέσεις για την αγορά και την πώληση μακροπρόθεσμων επενδύσεων και των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
3. Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εκθέσεις για την έκδοση και την εξαγορά των δικών της ομολόγων και μετοχών της εταιρίας και την καταβολή μερισμάτων.
4. Συμπληρωματικές πληροφορίες εκθέσεις την ανταλλαγή σημαντικών στοιχείων που δεν αφορούν μετρητά και τις εκθέσεις του ποσού των καταβληθέντων φόρων εισοδήματος και των τόκων που καταβάλλονται.

Οφέλη σεμιναρίου:

Στην παρούσα οικονομική περίοδο η επίγνωση περί ορθής λειτουργίας ελέγχου και αποσαφήνισης των ταμειακών ροών, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα από τα πιο σημαντικά οικονομικά εργαλεία για τη μελλοντική θέση μιας επιχείρησης.

 

Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής
Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στα  τηλ: 210 5200106, 211 0131884  &  oikonomikotmima@oikonomotexniki.gr

 

Τι θα μελετήσετε...

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
    Manager

    ΝΕΟ WORK SHOP Tετάρτη 11 & Πέμπτη 12 Μαίου 2022, Ωρες 17:00-20:00,  Πανεπιστημίου 58, Αθήνα, Αίθουσες εκπαίδευσης ομίλου MF ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ...