Αποζημίωση από Τροχαία Αυτοκινητικά Ατυχήματα

Αποζημίωση από Τροχαία Αυτοκινητικά Ατυχήματα

NEO  ΕΙΔΙΚΟ ON-LINE ΣΕΜΙΝAΡΙΟ

Παρασκευή 24  Σεπτεμβρίου 2021, 16:00-20:00

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΔΙΚΗ ΣΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΥ

LIVE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Το σεμινάριο έχει σκοπό την επιμόρφωση και θεωρητική κατάρτιση δικηγόρων, νομικών συμβούλων και διακανονιστών που επιθυμούν να ασχοληθούν ή ασχολούνται επαγγελματικά με το δίκαιο των τροχαίων ατυχημάτων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς συμβούλους ασφαλιστικών εταιρειών, δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, διακανονιστές και διαμεσολαβητές ασφαλιστικών εταιρειών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΡΔΑΣ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Πολυετή ασχολία στη πράξη με το αστικό δίκαιο. Συνεργάζεται άνω  των 25 ετών με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες με ειδίκευση στις ενστάσεις στα τροχαία. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων και ημερίδων.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ι. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ

Ζημία, έννοια και είδη της, δικονομικά ζητήματα

– Υπολογισμός της ζημίας, δικονομικά ζητήματα

– Συνυπολογισμός ζημίας και οφέλους- ένσταση

– Συντρέχον πταίσμα στη μείωση της ζημίας- ενστάσεις εναγομένου

– Ζημία συνεπεία προσβολής του σώματος

– Περιεχόμενο της σχετικής αποζημίωσης

– Νοσήλια- δαπάνες- ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

– Δικονομικά ζητήματα – ενστάσεις εναγομένου

– Αποζημίωση σε κεφάλαιο εφάπαξ – αποζημίωση σε χρηματικές δόσεις ανά μήνα

– Προσωρινή επιδίκαση αποζημίωσης.

– Ο δικαιούχος της αποζημίωσης επί της προσβολής σώματος

– Ζημία σε περίπτωση θανατώσεως

– Δικαιούχοι – αποζημίωση σε στέρηση υπηρεσιών – δικαιούχοι

– Ενστάσεις  εναγομένων σχετικά με τη ζημία- δικονομικά ζητήματα – ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

 

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

– Εξώδικη επίλυση διαφορών

– Δικαστική επίλυση διαφορών

– Άσκηση της αγωγής

– Ενστάσεις εναγομένων-ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση διαδίκων.

 

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Νομική φύση του Γραφείου

– Ατυχήματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα από αλλοδαπό όχημα

– Ατυχήματα που συμβαίνουν στο εξωτερικό από ημεδαπό όχημα

– Το ΓΔΑ ως Οργανισμός αποζημίωσης

– Συνοριακή ασφάλιση.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ & ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ: 120€

ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ: 60€

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 210 5200106, 2155052008 και στα e-mail: education@oikonomotexniki.gr, seminar@oikonomotexniki.gr

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Νομικό Γραφείο

    NEO  ΕΙΔΙΚΟ ON-LINE ΣΕΜΙΝAΡΙΟ Παρασκευή 24  Σεπτεμβρίου 2021, 16:00-20:00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΔΙΚΗ ΣΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ...