Βέλτιστη Διαχείριση Αποθεμάτων

Βέλτιστη Διαχείριση Αποθεμάτων

 ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη 23  & Παρασκευή 24  Σεπτεμβρίου 2021,  Ωρες  16:00 -20:00,  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Βέλτιστη Διαχείριση Αποθεμάτων

Ελεγχος και Διοιίκηση Αποθεμάτων
Προγνωση Ζήτησης στην Αποθήκη
Ανάλυση ABC  (PARETO)
Προγραμματισμός Αναπαραγγελίες Αποθεμάτων
Αποθέματα Ασφαλείας
Απογραφές
Παραδείγματα Εφαρμογές σε κάθε Ενότητα

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19

ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Το σεμινάριο έχει σκοπό να ενημερώσει τα στελέχη και το προσωπικό των επιχειρήσεων για τις αρχές που διέπουν τα σύγχρονα συστήματα πρόγνωσης και αναπλήρωσης του αποθέματος με στόχο
τη μεγιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης που σημαίνει τη μεγαλύτερη δυνατή διαθεσιμότητα των υλικών της αποθήκης αφ ενός
τη διατήρηση του κόστους της αποθήκης αφ ετέρου και του όγκου των αποθεμάτων στα βέλτιστα επίπεδα

ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος του προγράμματος είναι να:
εκθέσει τους συμμετέχοντες στις σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης της αποθήκης
τους οπλίσει με πρακτικά εργαλεία που θα μπορέσουν να εφαρμόσουν στο χώρο εργασία τους
τους δώσει τη δυνατότητα να ανταλλάξουν εμπειρίες στον χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου;

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους και Στελέχη Αποθήκης, Γραφείων  Μεθόδων και Προγραμματισμού και γενικά σε όλους εκείνους που εμπλέκονται ενεργά στο κύκλωμα διαχείρισης υλικών της επιχείρησης (πχ. Logistics Managers, Υπεύθυνους Προμηθειών, Υπεύθυνους Διανομών – Παραγωγής κλπ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ
Σύμβουλος Επιχειρήσεων, απόφοιτος ΜΒΑ του Πανεπιστήμιου Sunderland με 20ετή επαγγελματική εμπειρία στην λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και της εξυπηρέτησης πελατών σε πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες (Avon cosmetics, Lavipharm, κ.α). Διαθέτει πολυετή εμπειρία στους τομείς της οργάνωσης αποθήκης, προγραμματισμού αποθεμάτων, διαχείρισης παραγγελιών, πιστωτικού ελέγχου καθώς και στη βελτιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης πελατών (CRM). Σύμβουλος διαχείρισης σε ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα για λογαριασμό ελληνικών και ευρωπαϊκών λιμένων στον τομέα των logistics και της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία στα προαναφερόμενα θέματα.

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
– λόγοι ύπαρξης αποθεμάτων και προβλήματα που υποκρύπτουν
– είδη αποθεμάτων
– η φιλοσοφία push pull στον έλεγχο αποθεμάτων
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
– Δεσμευμένου κεφαλαίου ,Λειτουργικών εξόδων, Μισθών, Ενοικίων ή αποσβέσεων , συντήρησης κτιρίων και εξοπλισμού
– Καταστροφών και ζημιών
– Παλαίωσης και αχρήστευσης υλικών (υλικά ορίου ζωής)
– Ασφαλειών και φόρων
– Τρόπος υπολογισμού /προσέγγισης του καθενός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
– Έλλειψη προς εξωτερικούς παράγοντες: (απώλεια φήμης – ρήτρες κ.λ.π.)
– Έλλειψη προς εσωτερικούς παράγοντες: (απώλεια παραγωγικής ικανότητας, καθυστέρηση παράδοσης, κλείσιμο γραμμής παραγωγής)
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ
– Οι (4) βασικές μορφές της ζήτησης
– Οι μέθοδοι πρόβλεψης
– Πρόγνωση για νέα προϊόντα
– Πρόγνωση με βάση ιστορικά στοιχεία(Time series analysis)
– Οι διάφορες τεχνικές της πρόγνωσης με ιστορικά στοιχεία
– Ζήτηση προηγούμενης περιόδου
– Αριθμητικός μέσος όρος ζήτησης προηγούμενων περιόδων
– Κινητός αριθμητικός μέσος όρος ζήτησης προηγούμενων περιόδων
– Μέθοδος εκθετικής εξομάλυνσης
– Μέθοδος παλινδρόμησης (Regression Analysis)
– Μέθοδοι για την εποχιακή διακύμανση
– Σφάλμα μέτρησης στη ζήτηση
– Πώς αξιολογούνται οι διάφορες τεχνικές.
– Πώς βρίσκουμε πια μέθοδος είναι η κατάλληλη στη δική μας περίπτωση.
– Παράδειγμα εφαρμογής και μέσω προγράμματος σε excel που επιλέγει κάθε φορά τη καλύτερη μέθοδο και κάνει αυτόματη πρόγνωση
ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Από τι εξαρτάται το μέγεθος του αποθέματος ασφαλείας
– επίπεδο εξυπηρέτησης (service level) και η σχέση του με το απόθεμα ασφαλείας
– Η ανομοιομορφία (παίξιμο) της ζήτησης και του χρόνου παραγγελίας και η σχέση τους με το απόθεμα ασφαλείας
– Επεξήγηση των σχετικών στατιστικών εννοιών
– Υπολογισμός αποθέματος ασφαλείας με βάση το επιθυμητό service level
– Παράδειγμα εφαρμογής και μέσω προγράμματος σε excel που υπολογίζει το απόθεμα ασφαλείας

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
o Φυσικοί έλεγχοι (απογραφές) αποθεμάτων για πιστοποίηση κατάστασης αποθέματος.
o μέθοδοι απογραφών
o περιοδική απογραφή
o συνεχής απογραφή
o κυκλική απογραφή Αναλυτικό παράδειγμα
o δειγματοληπτική απογραφή

ΑΝΑΛΥΣΗ ABC (pareto)
– Τι είναι η ανάλυση ABC
– σε τι μας βοηθά η ανάλυση ABC
– Εφαρμογές στην επιχείρηση
– πως κάνουμε την ανάλυση ABC
– Παράδειγμα εφαρμογής στα επιστρεφόμενα ή απορριπτόμενα υλικά από τους πελάτες.
– Παράδειγμα Εφαρμογής στον ετήσιο τζίρο (χορηγήσεις) της αποθήκης,. μέσο απόθεμα, ετήσια κέρδη, παραλαβές
– Χρήση απλού προγράμματος σε excel για εξοικείωση των συμμετεχόντων

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλέφωνα:
210 5200106, 211 0131884 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση euromark@oikonomotexniki.gr .

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 23  & Παρασκευή 24  Σεπτεμβρίου 2021,  Ωρες  16:00 -20:00,  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια