Βελτιστοποίηση Παραγωγής (JUST IN TIME – LEAN MANUFACTURING)

Βελτιστοποίηση Παραγωγής (JUST IN TIME – LEAN MANUFACTURING)

NEO ΕΙΔΙΚΟ  ON LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τετάρτη 22 & Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, 16:00 – 20:00,

Βελτιστοποίηση Παραγωγής μέσω των συστημάτων JUST IN TIME – LEAN MANUFACTURING

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ

  • Η εταιρεία σας χρειάζεται να αυξήσει την ταχύτητα, να βελτιώσει τη ποιότητα, μειώνοντας τα κόστη που δεν προσθέτουν αξία
  • Η ικανοποίηση των πελατών είναι σημαντική για την επιτυχία της εταιρείας σας;
  • Θέλει η εταιρεία σας να αποβάλει το υψηλό κόστος και το μέγα άγχος χαμένων αποστολών αστοχιών και επιστροφών

Αν απαντήσατε ναι σε οποιαδήποτε από αυτές τις ερωτήσεις, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα βρείτε ενδιαφέρουσα τη συμμετοχή σ’αυτό το σεμινάριο.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε :
1. Υπεύθυνους & στελέχη του τμήματος
παραγωγής,
2. Project Managers,
3. Διευθυντές εργοστασίων και
4. σε όσους εμπλέκονται στον προγραμματισμό
παραγωγής.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΜΑΥΡΟΣ
INDUSTRIAL ENGINEER, A.A.Sc., B.Sc., M.Sc.
POLYTECHNIC SCHOOL OF NEW YORK UNIVERSITY, N.Y.

Ανώτερο Στέλεχος μεγάλης βιομηχανίας – Διαθέτει άνω των 20 ετών πρακτική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης μεγάλων projects και έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες στελέχη σε σεμινάρια και σε μεταπτυχιακά προγράμματα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

To σύστημα just in time, η λιτή παραγωγή και το 6 sigma

 H φιλοσοφία του JIT και του lean
 Οργάνωση και διοίκηση της παραγωγής just
in time
 Απάλειψη των βημάτων σπατάλης (Waste,
muda).
 Η μεθοδολογία JIT σε σχέση με το MRP και
MRP ΙΙ
 Τι είναι το λιτό σύστημα παραγωγής (Lean
Manufacturing)
 Οφέλη από το Lean Manufacturing
 Τι βλέπουμε σε μια “Lean” company?
 Μεθοδολογίες στο λιτό σύστημα παραγωγής
 Πως πηγαίνω στη λιτή παραγωγή
 Από τα παραδοσιακά Process Villages σε
Product Family Cells/Lines,
• PQ Analysis, Process Matrix, Capacity
Analysis, Cell layout
 Εξάλειψη σπατάλης για να υπάρξει ροή:
• Οργάνωση χώρου 5S, Seiri Seiton Seiso
Seiketsu Shitsuke
• Το TPM (Total productive maintenance)
• Cycle time, takt time, Work Sequence,
Standard Work, παραδείγματα
υπολογισμού
• Μείωση Set-up, Internal vs. External
• Mistake proofing, root cause analysis
 Προγραμματισμός παραγωγής στη λογική
pull
• Η τεχνική Kanban
• Το σύστημα kanban στην πράξη
• Οι βασικοί κανόνες λειτουργίας του
συστήματος Kanban
• Kanban & MRP: ανταγωνιστικά ή
συμπληρωματικά
 Πώς ορίζεται το six sigma (6σ);
 Πώς μια προσέγγιση six sigma βελτιώνει τις
διαδικασίες μας;

 Lean και six sigma (σ)
 6σ και παραδοσιακό σύστημα ποιότητας
 Τί κερδίζουμε από την εφαρμογή του 6σ και
προϋποθέσεις για την εφαρμογή του 6σ
 Σε ποιες διαδικασίες εφαρμόζεται το 6σ
 Η βάση του 6σ – δεδομένα
 Ποια διαδικασία ακολουθούμε στο 6σ;
κριτήρια επιλογής project 6σ
 Πρακτικά παραδείγματα

 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210 5200106, 211 0131884, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση euromark@oikonomotexniki.gr

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    NEO ΕΙΔΙΚΟ  ON LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη 22 & Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, 16:00 – 20:00, Βελτιστοποίηση Παραγωγής μέσω των συστημάτων JUST...