Βιομηχανική Κοστολόγηση στην πράξη – Case Studies

Βιομηχανική Κοστολόγηση στην πράξη – Case Studies

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη 22 &  Παρασκευή 23  Σεπτεμβρίου 2022,  Ωρες 16:00-20:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Βιομηχανική Κοστολόγηση στην πράξη με Πρακτικές Μελέτες  (Case Studies)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΚΑΙ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στην κοστολόγηση των βιομηχανικών προϊόντων και να παρουσιάσει με πρακτικό τρόπο τις μεθόδους και τις τεχνικές κοστολόγησης των βιομηχανικών προϊόντων, ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσουν το κόστος των προϊόντων και την αξία των αποθεμάτων, με σκοπό να καθορίζουν αποδοτικές τιμές πώλησης, βάσει προσυμφωνημένου περιθωρίου κέρδους (mark-up).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων οικονομικής κατεύθυνσης, κοστολόγους μηχανικούς και προσωπικό παραγωγής, προσωπικό Διεύθυνσης πωλήσεων και διαχείρισης κόστους.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Δ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (14415)
Μηχανολόγος Μηχανικός  ΕΜΠ. Ασχολείται για πάνω από 20 χρόνια με την πληροφορική και εργάστηκε σαν σύμβουλος πληροφορικής, σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, όπως η Coopers&Lybrand, η Oracle και η SAP και η κύρια ενασχόλησή του εστιάστηκε στο επιχειρησιακό λογισμικό και ιδιαίτερα στα διεθνή ERP συστήματα. Έχει συγγράψει, μαζί με τους καθηγητές Η. Τατσιόπουλο και Ν. Μαρμαρά το βιβλίο «Βιομηχανική Διοίκηση και Κοστολόγηση» (εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2010), το οποίο διδάσκεται στη σχολή Μηχανολόγων Παραγωγής του ΕΜΠ.

Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Λειτουργική διάρθρωση της βιομηχανικής επιχείρησης, κέντρα κόστους, κατηγορίες κόστους, κοστολόγηση ανά προϊόν, κοστολόγηση υποπροϊόντων, προσδιορισμός βραχυχρόνιου και ετήσιου κόστους, καθώς και προσδιορισμού βραχυχρόνιων και ετήσιων αποτελεσμάτων.
Πρακτικές εφαρμογές (Case Studies) προσδιορισμού κόστους σε επίπεδο βιομηχανικής παραγωγής ανά παρτίδα, κέντρο βάρους, γραμμή παραγωγής), και Οικονομικού Αποτελέσματος (Profit and Loss Statement).
Ειδικότερα, θα γίνει εισαγωγή στις έννοιες του κόστους και τους προσδιορισμούς αυτού, ήτοι: άμεσο και έμμεσο Κόστος (ΕΚ), Σταθερό και μεταβλητό Κόστος (ΣΚ και ΜΚ), Οριακό κόστος (ΟΚ), Πρότυπο κόστος (ΠΚ), Κόστος πωληθέντων (ΚΠ), Κόστος αποθεμάτων (ΚΑ).
Αναλυτικά, θα διενεργηθούν μελέτες περίπτωσης (case studies) στις ακόλουθες κατηγορίες:
• Προϋπολογιστικό και απολογιστικό κόστος (ΠΚ και ΑΚ)
• Κέντρα κόστους (ΚΚ)
• Δομή κόστους παραγωγής (Άμεσο κόστος υλικών, άμεσα εργατικά, γενικά βιομηχανικά έξοδα – ΓΒΕ)
• Αποτίμηση αποθεμάτων για αγοραζόμενα και παραγόμενα υλικά
• Κοστολογικά στοιχεία: Μοναδιαίο κόστος (ΜΚ), κόστος Α’ Υλών (ΚΑΥ), Άμεσα εργατικά (ΑΕ), γενικά βιομηχανικά έξοδα (ΓΒΕ)
• Προϋπολογιστικά και απολογιστικά Στοιχεία-Αποκλίσεις και ανάλυση (π.χ.: ποσότητα Α’ Υλών, τιμές, εργατικά, κα).
• Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης

Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής

sales@oikonomotexniki.gr  τηλ 2108828972 και 210131883

Τι θα μελετήσετε...

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Virtual Training

    ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 22 &  Παρασκευή 23  Σεπτεμβρίου 2022,  Ωρες 16:00-20:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Βιομηχανική Κοστολόγηση...