• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Βιομηχανική Κοστολόγηση στην πράξη

Βιομηχανική Κοστολόγηση στην πράξη

ΝΕΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
Δευτέρα 18 & Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019, Ωρες 16:00-21:00 , Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF
Βιομηχανική Κοστολόγηση στην πράξη με πρακτικές μελέτες (case studies)

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στην κοστολόγηση των βιομηχανικών προϊόντων και να παρουσιάσει με πρακτικό τρόπο τις μεθόδους και τις τεχνικές κοστολόγησης των βιομηχανικών προϊόντων, ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσουν το κόστος των προϊόντων και την αξία των αποθεμάτων, με σκοπό να καθορίζουν αποδοτικές τιμές πώλησης, βάσει προσυμφωνημένου περιθωρίου κέρδους (mark-up

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων οικονομικής κατεύθυνσης, κοστολόγους μηχανικούς και προσωπικό παραγωγής, προσωπικό Διεύθυνσης πωλήσεων και διαχείρισης κόστους.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ
Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΙ Κρήτης, με πολυετή εμπειρία σε θέματα εσωτερικού Ελέγχου και κοστολόγησης, Κάτοχος πιστοποίησης Κοστολόγου Certified Management Accountant (CMA) του Association of Certified Public Accountants Int’l (CPA-London).
Site: https://christoslemonakis.yolasite.com/

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Λειτουργική διάρθρωση της βιομηχανικής επιχείρησης, κέντρα κόστους, κατηγορίες κόστους, κοστολόγηση ανά προϊόν, κοστολόγηση υποπροϊόντων, προσδιορισμός βραχυχρόνιου και ετήσιου κόστους, καθώς και προσδιορισμού βραχυχρόνιων και ετήσιων αποτελεσμάτων.
Πρακτικές εφαρμογές (Case Studies) προσδιορισμού κόστους σε επίπεδο βιομηχανικής παραγωγής ανά παρτίδα, κέντρο βάρους, γραμμή παραγωγής), και οικονομικού αποτελέσματος (Profit and Loss Statement).
Ειδικότερα, θα γίνει εισαγωγή στις έννοιες του κόστους και τους προσδιορισμούς αυτού, ήτοι: άμεσο και έμμεσο Κόστος (ΕΚ), Σταθερό και μεταβλητό Κόστος (ΣΚ και ΜΚ), Οριακό κόστος (ΟΚ), Πρότυπο κόστος (ΠΚ), Κόστος πωληθέντων (ΚΠ), Κόστος αποθεμάτων (ΚΑ).
Αναλυτικά, θα διενεργηθούν μελέτες περίπτωσης (case studies) στις ακόλουθες κατηγορίες:
• Προϋπολογιστικό και απολογιστικό κόστος (ΠΚ και ΑΚ)
• Κέντρα κόστους (ΚΚ)
• Δομή κόστους παραγωγής (άμεσο κόστος υλικών, άμεσα εργατικά, γενικά βιομηχανικά έξοδα – ΓΒΕ)
• Αποτίμηση αποθεμάτων για αγοραζόμενα και παραγόμενα υλικά
• Κοστολογικά στοιχεία: Μοναδιαίο κόστος (ΜΚ), κόστος Α’ Υλών (ΚΑΥ), Άμεσα εργατικά (ΑΕ), γενικά βιομηχανικά έξοδα (ΓΒΕ)
• Προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία-αποκλίσεις και ανάλυση (π.χ.: ποσότητα Α’ Υλών, τιμές, εργατικά, κα).
• Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης.

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
Βογιατζίδου Κωνσταντίνα τηλ: 2117252170  e-mail: oikonomikotmima@oikonomotexniki.gr

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΝΕΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  Δευτέρα 18 & Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019, Ωρες 16:00-21:00 , Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Βιομηχανική...

Επιπλέον σεμινάρια