• Σταδίου 61, Αθήνα 10451
 • 210-5200106
 • Δευτ - Παρ. (09:00 - 19:00)

Γειώσεις με έμφαση στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

Γειώσεις με έμφαση στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

ΝΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ONLINE  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

Δευτέρα 05 & Τρίτη 06 Απριλίου2021,  Ωρες  16:00-20:00,

ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μυήσει των συμμετεχόντων σε θέματα προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας μέσω της γείωσης.

Επίσης θα γίνει κατανοητός ο ρόλος της γείωσης για την αποφυγή της ηλεκτροπληξίας και της πυρκαγιάς.

Θα δοθεί έμφαση στην συντήρηση της γείωσης και φυσικά στον τρόπο μέτρησης της αντίστασης της γείωσης.

.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε

 • Τεχνικούς ασφαλείας επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Σε υπευθύνους συντήρησης βιομηχανικών και επαγγελματικών κτιρίων.
 • Σε ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους μηχανικούς.
 • Σε μελετητές – εργολάβους και εγκαταστάτες συστημάτων γείωσης.
 • Σε αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς που ασχολούνται με μελέτες και κατασκευές κτιρίων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρολόγος, Μηχανικός ΕΜΠ,  τ. Τεχνικός Διευθυντής μεγάλης εταιρείας, Συγγραφέας, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Πειραιά. Εισηγητής σεμιναρίων, με πολυετή διδακτική και πρακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1. Ορισμοί – προσδιορισμοί
Αναλύονται έννοιες και ορισμοί βάση των οποίων θα γίνουν κατανοητά θέματα που αφορούν τις γειώσεις όπως :
γείωση, γειωτές, είδη γείωσης, (αναφορά σε αυτές), τάση επαφής, βηματική τάση, Μέθοδοι προστασίας (κατά ΚΕΗΕ) ή συστήματα σύνδεσης κατά ΕΛΟΤ HD 384, κ.λ.π

2. Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας κατά ΕΛΟΤ HD 384
Γίνεται αποσαφήνιση των απαιτήσεων για αποφυγή άμεσης, έμμεσης επαφής, όπως για παράδειγμα χρήση χαμηλών τάσεων όπως SELV, PELV, κατάλληλη μόνωση, συστήματα σύνδεσης των γειώσεων, κ.λ.π

3. Απαιτήσεις γείωσης – ισοδυναμικών συνδέσεων κατά ΕΛΟΤ HD 384
Δίδεται έμφαση στις απαιτήσεις γείωσης και στις ισοδυναμικές συνδέσεις ανά περίπτωση συστήματος σύνδεσης των γειώσεων σύμφωνα με το ισχύον πλέον πρότυπο επισημαίνονται διαφορές με τους ΚΕΗΕ.

4. Θεμελιακή γείωση
Αναλύοντας θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, την επιλογή των κατάλληλων υλικών, πλεονεκτήματα έναντι άλλων τύπων γείωσης συγκριτικά στοιχεία.

5. Γείωση υποσταθμού
5.1 Αναλύονται θέματα που αφορούν τις απαιτήσεις για τη γείωση του υποσταθμού βάση προτύπων – κανονισμών, τις ισοδυναμικές συνδέσεις εντός αυτών, την επιλογή των κατάλληλων υλικών – αγωγών και της διαστασιολόγησης αυτών.
5.2 Γίνεται αναφορά σε απαιτήσεις υποσταθμών 150kV.

6. Γείωση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους
Προσδιορίζονται οι απαιτήσεις για τον τρόπο γείωσης των Η/Ζ σε κάθε περίπτωση ανάλογα με το σύστημα σύνδεσης των γειώσεων (ΤΤ, ΙΤ ,ΤΝ).

7. Αντιστατική γείωση
7.1 Επεξηγούνται θέματα όπως «ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις», δίδοντας έμφαση στο τρόπο αντιμετώπισης αυτών. Δίδονται παραδείγματα κατανόησης της λειτουργίας στατικού ηλεκτρισμού με σκοπό την αιτιολόγηση αποτελεσμάτων.
7.2 Δίδονται τεχνικές λύσεις αποφυγής στατικού ηλεκτρισμού, έμφαση στα αντιστατικά δάπεδα.

8. Γείωση αντικεραυνικής προστασίας
Αναλύονται θεωρητικά θέματα που αφορούν κεραυνικά φαινόμενα. Γίνεται προσπάθεια κατανόησης της διαφοράς μεταξύ μιας γείωσης σε ρεύματα βιομηχανικά των 50HZ και των κεραυνικών ρευμάτων. Προσδιορίζονται είδη αντικεραυνικής προστασίας – γείωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.
Εφαρμογή σχεδιασμού, εγκατάστασης, επιλογής των κατάλληλων υλικών και στη διαστασιολόγησης αυτών.

9. Ενοποίηση γειώσεων
Αποσαφηνίζονται θέματα που αφορούν την ενοποίηση ή την συνύπαρξη των επί μέρους γειώσεων βάση των ισχυόντων προτύπων – κανονισμών.

10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μετρήσεις
10.1 Δίδονται επεξηγήσεις για τα είδη διάβρωσης με σκοπό τη κατανόηση της αντιδιαβρωτικής προστασίας των υλικών της γείωσης.
Δίδονται επίσης τρόποι και υλικά για την βελτίωση της γείωσης όσο αφορά τη μείωση της τιμής της αντίστασης αυτής καθώς επίσης τη μείωση της πιθανότητας διάβρωσης των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της.
10.2 Γίνεται προσπάθεια κατανόησης του τρόπου ή των τρόπων μέτρησης της αντίστασης της γείωσης. Επίσης επισημαίνονται οι παράμετροι εκείνοι που υπεισέρχονται και οι οποίοι επηρεάζουν τη μέτρηση.
10.3 Προσδιορίζονται οι απαιτήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα, για την επιθεώρηση και τη συντήρηση των επιμέρους γειώσεων όπως της ηλεκτρολογικής, αντικεραυνικής κ.λ.π

 

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής: Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλέφωνα:  210 5200106, 211 0131884 και στο email – euromark@oikonomotexniki.gr.

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

 • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Virtual Training

  ΝΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ONLINE  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  Δευτέρα 05 & Τρίτη 06 Απριλίου2021,  Ωρες  16:00-20:00, ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια