Δημοσιονομικός Ελεγχος – Ελεγχος Δαπανών – Κατασταλτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Δημοσιονομικός Ελεγχος – Ελεγχος Δαπανών – Κατασταλτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ON – LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τετάρτη 22 & Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, Ωρες 10:00 – 14:00

Δημοσιονομικός Ελεγχος – Ελεγχος Δαπανών – Κατασταλτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπευθύνους και στελέχη Οικονομικής Υπηρεσίας του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού κλπ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας με άνω των 10 ετών ελεγτική και διδακτική εμπειρία σε στελέχη του δημοσίου τομέα και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Παρουσίαση της οργάνωσης και της δομής του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 • Προληπτικός έλεγχος από Π.Ο.Υ.
 • Προσυμβατικός έλεγχος και σχετική νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 • Προγραμματικές συμβάσεις και σχετική νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 • Κατασταλτικός έλεγχος δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο
 • Παρουσίαση της διαδικασίας ελέγχου
 • Κατασταλτικός έλεγχος και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Παρουσίαση της διαδικασίας καταλογισμού
 • Έλεγχος λειτουργίας Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικών δικλείδων
 • Ανάλυση της έννοιας του υπολόγου και του ελλείματος
 • Παρουσίαση Νομολογίας Ελεγκτικού Συνεδρίου επί δαπανών

 

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο email sales@oikonomotexniki.gr ή στα τηλ: 2108828972 και 210131883

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Virtual Training

  ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ON – LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη 22 & Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, Ωρες 10:00 – 14:00 Δημοσιονομικός Ελεγχος – Ελεγχος...