• Σταδίου 61, Αθήνα 10451
  • 210-5200106
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 19:00)

Δημόσια Εργα. Επιμετρήσεις – Πιστοποιήσεις

Δημόσια Εργα. Επιμετρήσεις – Πιστοποιήσεις

ΝΕΟ ON – LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 19  Απριλίου 2021 Ωρες 10:00-15:00, 

Δημόσια Εργα. Επιμετρήσεις – Πιστοποιήσεις. ΠΠΑΕ και ΑΠΕ. Νέες θέσεις εργασίας και ΠΚΤΜΝΕ, ΣΣΕ,Αναθεώρηση, Επί έλαττον δαπάνες και απρόβλεπτα βάση του Ν. 4420/2016.

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε τεχνικά και διοικητικά στελέχη, μηχανικούς κλπ δημοσίου και ιδιωτικού φορέα που αναλαμβάνουν ή έχουν την ευθύνη εκτέλεσης συμβάσεων δημοσίων έργων.

Επίτιμος προσκεκλημένος ομιλητής
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός & Πτυχιούχος Νομικής, πρώην Στέλεχος ΥΠΕΧΩΔΕ (Γ.Γ.Δ.Ε.), Συγγραφέας βιβλίων Τεχνικής Νομοθεσίας, Πρόεδρος σε μεγάλο αριθμό διαγωνισμών. Εισηγητής σεμιναρίων στελεχών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με μεγάλη διδακτική & πρακτική εμπειρία.

 

Εισηγήτρια
ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΑΚΗ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός. Κάτοχος MBA για Μηχανικούς, Προϊσταμένη τμήματος κτιριακών έργων σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον ΕΚΕΠΙΣ και τον ΟΑΕΔ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ. Διαθέτει άνω των 10 ετών διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και σε επαγγελματίες μηχανικούς.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1. Επιμετρήσεις
• Τμηματικές Επιμετρήσεις, Οριστικές και Προσωρινές
• Τελική Επιμέτρηση
• ΠΠΑΕ. Νέα Επιτροπή για τις αφανείς εργασίες
• Προθεσμίες ρητής και αυτοδίκαιης έγκρισης
2. Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις
• Τι περιλαμβάνουν
• Προθεσμίες ρητής και αυτοδίκαιης έγκρισης
• Τόκοι υπερημερίας
• Διόρθωση και έγκριση
3. Ζητήματα Αναθεώρησης των βασικών τιμών ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων
4. Απολογιστικές εργασίες
5. Αυξομειώσεις Εργασιών
• Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ). Έγκριση ρητή ή αυτοδίκαια;
• Επί έλαττον δαπάνες.
• Απρόβλεπτα 6. Σύνταξη νέων τιμών και Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)
• Τι είναι το ΠΚΤΜΝΕ και τι αφορά. Αρμοδιότητα σύνταξης Πρωτοκόλλου και περιεχόμενο αυτού
• Προηγούμενη έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο και Κοινοποίηση ΠΚΤΜΝΕ
• Τρόπος υπολογισμού νέων τιμών
• Επιφύλαξη αναδόχου. Ένσταση. Έγκριση
7. Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους.
• Επείγουσες και απρόβλεπτες
• πρόσθετες εργασίες
• Έγγραφη και προφορική εντολή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία
• Συμπληρωματικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ).
• Πότε δεν απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
8. Ελεγκτικό Συνέδριο και ΣΣΕ
9. Αποζημίωση αναδόχου για τις μη εγκεκριμένες εκτελεσμένες εργασίες – Θετικές ζημίες

Μεθοδολογία Παρουσίασης για online παρακολούθηση
Η παρουσίαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας ZOOM.US Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός PC με κάμερα και ηχεία. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Internet και εύκολη χρήση από Laptop – Tablet – IPAD, I-PHONE, SMART PHONE

 (6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ)

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales@oikonomotexniki.gr ή στα τηλ: 211 0131885 – 211 0131886

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Virtual Training

    ΝΕΟ ON – LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 19  Απριλίου 2021 Ωρες 10:00-15:00,  Δημόσια Εργα. Επιμετρήσεις – Πιστοποιήσεις. ΠΠΑΕ και ΑΠΕ. Νέες...

Επιπλέον σεμινάρια