• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Δημόσια Εργα

Δημόσια Εργα

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019, Ωρες 09:30-16:30, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Δημόσια Εργα. Επιμετρήσεις – Πιστοποιήσεις -ΠΠΑΕ και ΑΠΕ- Νέες Εργασίες και ΠΚΤΜΝΕ -Αναθεώρηση-  Επί Ελλατον Δαπάνες και Απρόβλεπτα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε τεχνικά και διοικητικά στελέχη, μηχανικούς κλπ δημοσίου και ιδιωτικού φορέα που αναλαμβάνουν ή έχουν την ευθύνη εκτέλεσης συμβάσεων δημοσίων έργων.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Δικηγόρος LLM Δημοσίου Δικαίου με μεγάλη εμπειρία στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης και στην εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, Συντάκτρια και διαχειρίστρια του νομικού περιοδικού για τα δημόσια έργα και το περιβάλλον ΝΟ.ΔΕ.ΠΕ. (Νομολογία Δημοσίων Έργων και Περιβάλλοντος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Α΄β στην ΕΥΔΕ/ΚΥΛΥ του ΥΠΟΜΕΔΙ, με αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής και εμπειρία στα δημόσια έργα από το 1990 έως το 2000 στον Ιδιωτικό Τομέα και από το 2000 έως σήμερα στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1. Επιμετρήσεις
• Τμηματικές Επιμετρήσεις, Οριστικές και Προσωρινές
• Τελική Επιμέτρηση
• ΠΠΑΕ. Νέα Επιτροπή για τις αφανείς εργασίες
• Προθεσμίες ρητής και αυτοδίκαιης έγκρισης
2. Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις
• Τι περιλαμβάνουν
• Προθεσμίες ρητής και αυτοδίκαιης έγκρισης
• Τόκοι υπερημερίας
• Διόρθωση και έγκριση
3. Ζητήματα Αναθεώρησης των βασικών τιμών ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων
4. Απολογιστικές εργασίες
5. Αυξομειώσεις Εργασιών
• Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ). Έγκριση ρητή ή αυτοδίκαια;
• Επί έλαττον δαπάνες.
• Απρόβλεπτα 6. Σύνταξη νέων τιμών και Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)
• Τι είναι το ΠΚΤΜΝΕ και τι αφορά. Αρμοδιότητα σύνταξης Πρωτοκόλλου και περιεχόμενο αυτού
• Προηγούμενη έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο και Κοινοποίηση ΠΚΤΜΝΕ
• Τρόπος υπολογισμού νέων τιμών
• Επιφύλαξη αναδόχου. Ένσταση. Έγκριση
7. Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους.
• Επείγουσες και απρόβλεπτες
• πρόσθετες εργασίες
• Έγγραφη και προφορική εντολή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία
• Συμπληρωματικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ).
• Πότε δεν απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
8. Ελεγκτικό Συνέδριο και ΣΣΕ
9. Αποζημίωση αναδόχου για τις μη εγκεκριμένες εκτελεσμένες εργασίες – Θετικές ζημίες

 

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
210-5222016 sales@oikonomotexniki.gr

 

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019, Ωρες 09:30-16:30, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Δημόσια Εργα. Επιμετρήσεις...