ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

NEO ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 30 & Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023,
Ωρες 16:00- 20:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

 

ΣΚΟΠΟΣ

Το σεμινάριο στοχεύει στην λεπτομερή παρουσίαση προς τους συμμετέχοντες των υφισταμένων μέτρων, εργαλείων, διοικητικών και νομικών διαδικασιών , η εφαρμογή των οποίων είναι δυνατόν να διασφαλίσει τις χρηματικές απαιτήσεις τους έναντι μη συνεπών οφειλετών , επιτυγχάνοντας την τελική είσπραξή τους και αποφεύγοντας δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις για την επιχείρησή τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διοικήσεις και στελέχη επιχειρήσεων (Προϊσταμένους Οικονομικών Τμημάτων , Λογιστηρίου, Πιστώσεων , Τμημάτων Εκκαθαρίσεων Απαιτήσεων κ.ά.) , Συμβούλους αυτών (Οικονομικούς, Φοροτεχνικούς, Νομικούς ) , Ελευθέρους Επαγγελματίες ( Λογιστές , Δικηγόρους, Ασκουμένους Δικηγόρους κ.ά.) και σε κάθε ενδιαφερόμενο να εμβαθύνει στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, με επάρκεια, πληρότητα και αποτελεσματικά.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Ε. ΚΟΥΒΑ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Συντ. Δικηγόρος, εκπρόσωπος εν Ελλάδι και Υπεύθυνη Νομικών Σπουδών του γνωστού και σπουδαίου Πανεπιστημίου της Ferrara Ιταλίας. Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας. Εισηγήτρια σεμιναρίων σε στελέχη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με πολυετή διδακτική εμπειρία.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΥΤΙΝΙΔΗΣ
Δικηγόρος, με εξειδίκευση στο αστικό δίκαιο και πολυετή διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ι. Εισαγωγή
Αρχές και όργανα Πιστωτικής Πολιτικής
Η ανάγκη προσδιορισμού της πιστοληπτικής ικανότητoς των υποψηφίων πελατών των επιχειρήσεων και/ή των λοιπών φορέων οικονομικών συναλλαγών
Θεσμικό πλαίσιο
Χρήσιμοι Ορισμοί

II. Προληπτικά μέτρα διασφαλίσεως της απαιτήσεως
Ορθολογική διαδικασία καθορισμού των εκάστοτε εφαρμοζομένων πιστωτικών ορίων και πιστώσεων
Κατάρτιση εγχειριδίου εγκρίσεων πιστώσεων (Credit Authority Manual) με σκοπό την διαφάνεια και την πλήρη ανάλυση των θεμάτων που σχετίζονται με τις πιστώσεις
Συλλογή οικονομικών και μη οικονομικών πληροφοριών για τον υποψήφιο πελάτη
Συγκέντρωση πληροφοριακών στοιχείων από Χρηματοπιστωτικούς Φορείς , Εταιρείες Παροχής Πιστωτικών Πληροφοριών και τον ίδιο τον πελάτη
Η αναγκαία έρευνα ως προς την ύπαρξη δυσμενών στοιχείων (σφραγισμένες επιταγές, διαμαρτυρόμενες συναλλαγματικές, διαταγές πληρωμής, αίτηση πτωχεύσεως κ.ά.)
Ανάλυση και μελέτη των Οικονομικών Καταστάσεων του πελάτη επί σειρά ετών
Ανάλυση Ισολογισμών, μελέτη Προϋπολογισμών και Ταμιακών Ροών (cash flows)
Προσδιορισμός και μελέτη αριθμοδεικτών αποδοτικότητος (profitability) , ρευστότητος και δανειακής καλύψεως (liquidity and debt coverage) κ.ά

ΙΙΙ. Η παρακολούθηση της υφισταμένης απαιτήσεως
Ενημέρωση του δικτύου , μετά την δημιουργία της πιστώσεως, εισαγωγή των συλλεγομένων στοιχείων οφειλής στο πληροφοριακό σύστημα της επιχειρήσεως και συνεχής παρακολούθηση
Τρόποι και μέθοδοι καλύψεως των «ανοικτών» υπολοίπων των πελατών (όπως επιταγές, συναλλαγματικές, συναλλαγματικές εγγυήσεως, υποσχετικές επιστολές, προσημειώσεις, υποθήκες κ.ά.)
Διαδικασία ελέγχου των νεοεισερχομένων παραγγελιών σε σχέση με:
τυχόν υπέρβαση των πιστωτικών ορίων , ληξιπρόθεσμα ποσά, ακάλυπτα υπόλοιπα τιμολογίων κλπ
Stop order σε περίπτωση υπερβάσεων των συμφωνηθέντων
Tόκοι καθυστερήσεων: προσδιορισμός αυτών και συναφής άμεση χρέωση
Έλεγχος και διακανονισμός καθυστερημένων απαιτήσεων
Οι επισφαλείς απαιτήσεις: έγκαιρος προσδιορισμός, παρακολούθηση, έλεγχος και αποθεματικά για την κάλυψή τους
Τα αναγκαία προσόντα – ικανότητες των στελεχών πιστώσεων
Παράδειγμα θέσπισης πιστωτικού ορίου

ΙV. H είσπραξη των χρηματικών απαιτήσεων
Προγραμματισμός εισπράξεων – σαφές χρονοδιάγραμμα
Μέθοδοι Διασφαλίσεως των εισπράξεων
Ειδικός τύπος προσδιορισμού μέσης λήξης (μεσοσταθμικός) επί πολλών τιμολογίων
Ασφάλεια εισπράξεων
Χειρισμός “λευκών” επιταγών ώστε να είναι έγκυρες
Αποδείξεις εισπράξεως-παραλαβής αξιογράφων και περιεχόμενο αυτών

V. Νομικά ζητήματα
Διασφάλιση των χρηματικών απαιτήσεων μέσω: α) ενοχικών και β) εμπραγμάτων εξασφαλίσεων
Η χρήση αξιογράφων: Τραπεζική Επιταγή, Συναλλαγματική, Υποσχετική Επιστολή κλπ
Η παροχή εγγυήσεων και το ενέχυρο
Βασικές δικαστικές ενέργειες, που αποβλέπουν στην είσπραξη των χρηματικών απαιτήσεων
Ενέργειες με χαρακτήρα κατεπείγοντος: ασφαλιστικά μέτρα , έννοια και είδη αυτών
Η εγγραφή προσημειώσεως
Η υποθήκη
Η έκδοση διαταγής προς πληρωμή : διαδικασία εκδόσεως, αρμοδιότης καθ’ ύλην και κατά τόπον , άμυνα οφειλέτη , προθεσμίες κ.λπ
Η άσκηση αγωγής : συνέπειες ουσιαστικές και δικονομικές
Η αίτηση πτωχεύσεως του οφειλέτη
Η αναγκαστική εκτέλεση και οι κατ’ αυτής αντιρρήσεις του οφειλέτη
Κατάσχεση και πλειστηριασμός κινητών και/ή ακινήτων του οφειλέτη
Η κατάσχεση «εις χείρας τρίτου»

VI. Συζήτηση, επίλυση αποριών, πρακτικά ζητήματα και υποδείγματα

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210 5200106.

Σχόλια

Average Rating
1 based on

1 ratings

Detailed Rating
 • 5 Stars
  0
 • 4 Stars
  0
 • 3 Stars
  0
 • 2 Stars
  0
 • 1 Stars
  1
  • test

   25 days ago

   fdsfsd sdfsd sdf sd

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
  Manager

  NEO ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 30 & Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023, Ωρες 16:00- 20:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ...

Συχνές ερωτήσεις

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210 5200106.
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 0027.36.02004.57511 EUROBANK ή 5050 030221 686 Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο fax: 210/3218765 υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής.
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,06%). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας.