Διαχείριση Παγίων και Αποσβέσεις Παγίων – Πρακτικά Παραδείγματα

Διαχείριση Παγίων και Αποσβέσεις Παγίων – Πρακτικά Παραδείγματα

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, Ωρες 09:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα

Διαχείριση Παγίων και Αποσβέσεις Παγίων – Πρακτικά Παραδείγματα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ LIVE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει μέσω πρακτικών παραδειγμάτων όλο το κύκλωμα διαχείρισης των παγίων μέσα στο δημόσιο λογιστικό & στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους και στελέχη Οικονομικής Διεύθυνσης επιχειρήσεων του δημοσίου & του ευρύτερου δημοσίου τομέα, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, των ΟΤΑ Α’ & Β βαθμού.

EΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Οικονομικό στέλεχος Αρμόδιου Φορέα με πολυετή πρακτική εμπειρία. Πιστοποιημένη εισηγήτρια στο ΕΚΔΑΑ & σε Ιδιωτικούς Φορείς Εκπαίδευσης, με μεγάλη διδακτική εμπειρία

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Δημόσιο Λογιστικό και Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα- Θεσμικό Πλαίσιο
• Πάγιο Ενεργητικό
• Η έννοια και το περιεχόμενο του Πάγιου Ενεργητικού
• Κατηγορίες Πάγιου Ενεργητικού
• Ασώματα & Ενσώματα Πάγια περιουσιακά στοιχεία
• Άυλα περιουσιακά στοιχεία
• Ιδιόκτητα και κοινόχρηστα πάγια
• Το Λογιστικό σχέδιο των Παγίων
• Η Λογιστική παρακολούθηση των παγίων
• Απογραφή παγίων
• Αποτίμηση και κόστος κτήσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
• Αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων. • Απόκτηση παγίων με ιδιοκατασκευή
• Προσθήκες και βελτιώσεις παγίων
• Καταστροφή- διαγραφή- παγίων
• Δωρεές παγίων
• Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων
• Μεταφορά στα «Αποτελέσματα χρήσεως» των αναλογουσών επιχορηγήσεων
• Αποσβέσεις – Απομειώσεις παγίων.
• Μέθοδοι και συντελεστές αποσβέσεων
• Λογιστικές εγγραφές αγοράς – πώλησης –καταστροφής παγίων
• Τήρηση Μητρώου παγίων και παρακολούθηση Γενικής Λογιστικής
• Έλεγχος παγίων
• Πρακτικά παραδείγματα

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στο τηλ: 2105200106 & 2110131884 ή στο e-mail: oikonomikotmima@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Virtual Training

    ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ   Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, Ωρες 09:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα Διαχείριση Παγίων και Αποσβέσεις Παγίων – Πρακτικά Παραδείγματα...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια