• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Διαχείριση Προμηθειών & Επιλογή Προμηθευτών

Διαχείριση Προμηθειών & Επιλογή Προμηθευτών

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ Σεμινάριο
Πέμπτη 28 & Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021,  Ωρες  16:00 -20:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Διαχείριση Προμηθειών & Επιλογή Προμηθευτών με τον καλύτερο τρόπο με σκοπό τη Μείωση Κόστους της Επιχείρησης.  Αξιολόγηση και Επιλογή Προμηθευτών, Βελτίωση Προμηθειών, Διαχείριση Συμβάσεων

ΣΚΟΠΟΣ
Ο τομέας προμηθειών είναι η πρώτη γραμμή, όσον αφορά στην οικονομικότερη προμήθεια βασικών υλικών και υπηρεσιών (που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης), στην ανάληψη πιστώσεων από τους προμηθευτές και στην αποφυγή πραγματικών και νομικών προβλημάτων που σχετίζονται με τους προμηθευτές. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σαν στόχο να κατανοήσουν τα στελέχη των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις διαδικασίες σύνταξης προδιαγραφών διαγωνισμών ή τις διαδικασίες συμμετοχής σε διαγωνισμούς τις βασικές οικονομικές έννοιες και τα θέματα που έχουν σχέση με την γενικότερη αξιολόγηση των προμηθευτών τους, τις δυνατότητες διαπραγματεύσεων που παρουσιάζονται ώστε η σωστή επιλογή των προμηθειών να συντελεί στην κερδοφορία και την αποδοτικότητα της Επιχείρησης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και συγκεκριμένα σε στελέχη προμηθειών, Item και Project Managers, στελέχη logistics, contract administrators, καθώς και σε στελέχη που έχουν την ευθύνη για την σύνταξη διαγωνισμών και την πρόσκληση προμηθευτών.

EΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ
Κάτοχος MSc Operational Research and Production Management,  Brunel University / London, πτυχίου Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου από το Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Συλλόγου Συμβούλων για τις ασφαλείς μεταφορές και ταμίας του Ελληνικού Δικτύου Διαχειριστών Έργων (ΕΔΔΕ). Είναι ο πρώτος πιστοποιημένος εκπαιδευτής για την προετοιμασία του IPMA Certification. Για περισσότερα από 32 χρόνια στέλεχος διοικητικών θέσεων στις εταιρείες MOBIL, BOVIS, LENDLEASE, ΕΛΠΕ και εκπαιδευτής στο Business Development, το Project Management, το Mentoring σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις συνδυάζοντας την τεράστια εμπειρία του στη διοίκηση και το project management με τη θεωρητική γνώση. Ιδρυτής και μέτοχος σε εταιρείες start up, Engineering  manager, Brand projects manager, Transportation manager,  Reimaging manager,  Wholesales manager, Fuel terminals manager σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1. Επιλογή προμηθευτών
• Έρευνα αγοράς
• RFI
• Αξιολόγηση προμηθευτών
• Πηγές εξεύρεσης προμηθευτών
2. Προδιαγραφές
• Ελάχιστες προδιαγραφές, επιθυμητές προδιαγραφές
• Τεύχος προδιαγραφών
• Κίνδυνοι από υπερβολικά λίγες ή υπερβολικά πολλές προδιαγραφές
• Value Engineering
3. Αγοραστικές συνήθειες
• To φτηνότερο
• Expensive brand
• TCO
• Value for money
• «Τι παίρνω με τόσα»
• Που ανήκει η πελατεία και το προϊόν σας;
• Πως επηρεάζεται η στρατηγική προμηθειών σας;
4. Διαγωνισμοί
• Καθορισμός της στρατηγικής
• RFQ, τεχνικός φάκελος, οικονομική προσφορά
• Κριτήρια αξιολόγησης, συντελεστές βαρύτητας
• Συμφέρουσα ή οικονομικότερη προσφορά
• Ένας ή περισσότεροι προμηθευτές
• Υπολογισμός των savings
• Όρια εξουσιοδοτήσεων / εγκρίσεων
• Bασικοί όροι προκήρυξης διαγωνισμού
• Διαχείριση κινδύνων (Supply Risk Management)
• Ποιες είναι οι στρατηγικές προμήθειες για την εταιρεία σας;
5. Οι προμήθειες ως project
• Business case, objectives, WBS, milestones, organization, stakeholders, communication
• Διάγραμμα Gantt
• Βελτιστοποίηση του business case
• Performance vs Acceptance
• Ρόλοι και αρμοδιότητες (διάγραμμα RACI)
6. Διαπραγματεύσεις
• Αρχές διαπραγμάτευσης
• Τα προσόντα του διαπραγματευτή
• Τεχνικές διαπραγμάτευσης
• Optimize win – win instead win – lose approach
• Προετοιμάζοντας την διαπραγμάτευση και τη στρατηγική διαπραγμάτευσης • Αξιολογώντας την διαπραγμάτευση
7. Οικονομικές γνώσεις
• Προϋπολογισμός έργου
• Build-up cost
• Total cost of ownership / Life cycle cost
• NPV (Net present value)
• Switch procurement minds from minimizing initial cost to maximizing life-cycle value
8. Βέλτιστο μέγεθος παραγγελίας
• Ευαισθησία τιμής σε σχέση με ποσότητα
• Ομαδοποίηση αναγκών
• Βελτιστοποίηση συνάρτησης συνολικού κόστους
• Frame Agreements – Call offs
9. Διαχείριση συμβάσεων
• Πρότυπες συμβάσεις
• Βασικοί όροι
• Προβλέψεις What if
• Ανάλυση και Διαχείριση κινδύνων
• Eγγυήσεις – Ρήτρες
• Διαιτησία – Διαμεσολάβηση
10. Διαχείριση προμηθευτών
• Ενημέρωση πριν και μετά το διαγωνισμό
• Κατάσταση εγκεκριμένων προμηθευτών
• Αξιολόγηση προμηθευτών από εταιρεία
• Αξιολόγηση εταιρείας από προμηθευτές
• Συστήματα κινητροδότησης και win-win καινοτομιών
11. Ηθικός κώδικας προμηθειών
• Kαταστάσεις συγκρουόμενων συμφερόντων και διαχείριση τους
• Πολιτική δώρων
• Επικοινωνία – Διαφάνεια
• Συμπεριφορές
12. Συνεργασία με άλλα τμήματα
• Αναγνώριση και χειρισμός των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders)
• Η Τεχνική Διεύθυνση και οι συνήθεις συγκρούσεις
• Η Οικονομική Διεύθυνση και οι συνήθεις απαιτήσεις της
• Η Διεύθυνση Πωλήσεων και οι συνήθεις παρεμβάσεις της
• Η Κοινότητα των Χρηστών, οι συνήθεις άγνωστοι
• Ιnhouse vs Outsourcing
• Συμφωνία ρόλων και υπευθυνοτήτων (RACI Analysis)
• Συμμετοχή όλων στο project team

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:  320€ – ΚΟΣΤΟΣ ONLINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: 280€

(ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: 10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ)

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail euromark@oikonomotexniki.gr ή στα τηλ: 210 5200106 &
211 0131884

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ Σεμινάριο Πέμπτη 28 & Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021,  Ωρες  16:00 -20:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια