Διοικητικές και Ποινικές Κυρώσεις επί Τελωνειακών Παραβάσεων

Διοικητικές και Ποινικές Κυρώσεις επί Τελωνειακών Παραβάσεων

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τετ’αρτη 06 Ιουλίου 2022, Ωρες 15:00 – 19:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Διοικητικές και Ποινικές Κυρώσεις επί Τελωνειακών Παραβάσεων

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Το σεμινάριο στοχεύει στην σφαιρική και ολοκληρωμένη  παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Τελωνειακές Παραβάσεις και την αντιμετώπιση αυτών, αναλύοντας  λεπτομερώς αυτές και την συχνά διφυή μορφή τους, ήτοι τις καλούμενες «απλές» διοικητικές παραβάσεις και εκείνες που χαρακτηρίζονται ως «σοβαρές» (π.χ. «λαθρεμπορία»), όπου η παραβατική συμπεριφορά, με την συνδρομή του δόλου του υπαιτίου, μετατρέπεται σε ποινικώς κολάσιμο αδίκημα, συνήθως υπαγόμενο στην ευρύτερη κατηγορία των Οικονομικών Εγκλημάτων.


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διοικούντες και στελέχη αρμοδίων Υπηρεσιών του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέως, Συμβούλους αυτών (Νομικούς, Οικονομικούς, Φοροτεχνικούς κλπ), ελευθέρους επαγγελματίες (Δικηγόρους, Ασκουμένους Δικηγόρους, Λογιστές, Εκτελωνιστές κλπ) και σε κάθε ενδιαφερόμενο να εμβαθύνει στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, με επάρκεια και σαφήνεια και/ή να επικαιροποιήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες, πλέον, διατάξεις, τυχόν προϋφιστάμενες γνώσεις του.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος ε.τ. παρ’ Αρείω Πάγω με πολυετή εμπειρία. Εκπρόσωπος εν Ελλάδι και Υπεύθυνη Νομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Ferrara Ιταλίας. Πτυχιούχος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Ιταλίας, LLMaster Πανεπιστημίου της Genova Ιταλίας, Μεταπτυχιακός τίτλος στη διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας. Σύμβουλος επί νομικών θεμάτων και αρθρογράφος της μηνιαίας επιστημονικής εκδόσεως «ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Νομική Σύμβουλος & μέλος Δ.Σ. της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΛΣΥΠ ΑΕ» (θυγατρικής ΕΤΒΑ ΑΕ). Εισηγήτρια σεμιναρίων σε στελέχη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με πολυετή διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ι. Εισαγωγή
• Έννοια και βασικές διακρίσεις των τελωνειακών παραβάσεων
• Η σχέση διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στο ως άνω πεδίο

ΙΙ. Διοικητική διαδικασία:
• αντιμετώπιση απλών τελωνειακών παραβάσεων
• αντιμετώπιση λαθρεμπορίας : έννοια, χαρακτηριστικά, νομοθετικό πλαίσιο
• η σύνταξη του σχετικού Πρωτοκόλλου Τελωνειακής Παραβάσεως: περιεχόμενο- εφαρμοζόμενες διατάξεις
• η κλήση σε απολογία
• η έκδοση καταλογιστικής ή απαλλακτικής Πράξεως: αρμόδιο όργανο, κατ’ ελάχιστον περιεχόμενο κ.λπ
• η ένδικη προστασία κατά καταλογιστικής πράξεως

ΙΙΙ. Ποινική διαδικασία
• «Ne bis in idem» και τεκμήριο αθωότητος στις υποθέσεις τελωνειακών παραβάσεων
• Οι ιδιαιτερότητες της λαθρεμπορίας: αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος
• Η ποινική προδικασία
• Ο έλεγχος και τα πορίσματα του ελέγχου (Έκθεση Ελέγχου – Πορισματική Αναφορά)
• Η υποβολή μηνυτηρίας αναφοράς και η ανακοίνωση της αξιοποίνου πράξεως προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα
• Η πρόσφατη αυστηροποίηση των ποινών επί λαθρεμπορίας
• Ζητήματα υπαιτιότητος, αυτουργίας, συναυτουργίας, συνέργειας

IV. Λοιπά ζητήματα επιβολής κυρώσεων
• Διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί εγκαταστάσεως ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) σε βυτιοφόρα οχήματα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα
• Σφράγιση εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και δημοσιοποίηση παραβάσεων νοθείας καυσίμων
• Παραβάσεις των διατάξεων περί εγκαταστάσεως ολοκληρωμένων συστημάτων
• παρακολουθήσεως και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών – εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμιεύσεως ενεργειακών προϊόντων
• Επιβολή προστίμων για την παρεμπόδιση του τελωνειακού ελέγχου
• Κυρώσεις για παραβάσεις ως προς εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη ζώνη

V. Διαλογική συζήτηση, επίλυση αποριών, πρακτικά θέματα

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, euromark@oikonomotexniki.gr στο τηλ: 210 5200106, 2110131884

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετ’αρτη 06 Ιουλίου 2022, Ωρες 15:00 – 19:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Διοικητικές...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια